Biologia komórki metabolizm - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biologia komórki metabolizm - wykład - strona 1 Biologia komórki metabolizm - wykład - strona 2 Biologia komórki metabolizm - wykład - strona 3

Fragment notatki:

METABOLIZM
Przemiany chemiczne i fizyczne związków organicznych, prowadzące do uporządkowania i powielania materii przy jak najmniejszym nakładzie energii.
Podtrzymanie życia wymaga stałego dopływu materii i energii - komórka jest obszarem wydzielonym ale nie wyizolowanym.
Przemiany życiowe polegają na syntezie (anabolizm) lub degradacji związków organicznych (katabolizm). Anabolizm i katabolizm są procesami przeciwstawnymi, w żywej komórce pozostają w równowadze dynamicznej. Podczas wzrostu i rozwoju przeważają procesy anaboliczne, podczas starzenia lub pod wpływem stresu przewaga ta maleje aż do odwrócenia proporcji.
Źródła energii i materii stanowią przyswojone związki organiczne albo energia świetlna lub chemiczna. Energia wyzwalana w wewnątrzkomórkowych procesach utleniania jest potrzebna do realizacji przemian metabolicznych.
Metabolizm wymaga wcześniejszej aktywacji substratu lub enzymu poprzez: fosforylację, wzbudzenie przepływu elektronów w reakcjach oksydo-redukcyjnych lub absorbcję kwantów energii świetlnej.
Wspólne dla wszystkich organizmów szlaki metaboliczne oraz czynniki ich regulacji występują we wszystkich typach komórek a wiele enzymów ma działanie uniwersalne, chociaż większość enzymów jest bardzo specyficzna.
Nośniki energii zaliczamy do uniwersalnych czynników metabolicznych: ATP, GTP, IP3, NADH, NADPH, acetylo-coA, fosfopirogronian.
Uniwersalne są także niektóre wtórne przekaźniki sygnału np. jony Ca2+.
Różnice w metabolizmie typu samo- i cudzożywnego. Centralne znaczenie glikolizy i cyklu Krebsa dla różnych organizmów. Typy enzymów metabolicznych
Anabolicznych Katabolicznych
Syntazy Oksydazy
Polimerazy Hydrolazy
Kinazy Kaspazy
Translokazy Ubikwityna
Utlenianie
Proces wyzwalający energię
Utlenianie polega na: 1) przyłączeniu atomu tlenu (oksydaza lub peroksydaza)
2) oderwaniu atomu wodoru (dehydrogenaza)
3) przeniesieniu elektronu na inny związek (np. ferrodoksyna, cytochrom, ubichinon)
Rola utleniania metabolicznego:
Stopniowe utlenianie substratów w cyklu Krebsa wyzwala energię, która jest następnie magazynowana w ATP;
Utlenienie kwasów tłuszczowych zwane beta-oksydacją zmienia je w węglowodany, które wchodzą w łańcuch glikolizy i cyklu Krebsa.
Zmiany wartościowości atomów metali w chelatach białkowych umożliwiają przepływ energii przez szereg związków np.: łańcuchy oksydo-redukcyjne w mitochondriach i plastydach;
W hemoglobinie zmiana powinowactwa do tlenu lub dwutlenku węgla zależy od utraty lub przyjęcia ekletronu przez Fe;


(…)

… lub dwutlenku węgla zależy od utraty lub przyjęcia ekletronu przez Fe;
Przyłączenie atomu tlenu do wielu związków organicznych trwale zmienia ich konformację, co w efekcie powoduje np. inaktywację enzymów i hormonów, unieczynnienie cząstek sygnalnych w tym pewnych leków, zarazem adresuje utlenione cząsteczki do przedziałów litycznych komórki.
Utrwala konformację białek typu glikoprotein (w peptydzie utleniana jest prolina do hydroksyproliny), co jest ważne dla roli strukturalnej tych białek.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz