Czynniki modyfikujące strukturę DNA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki modyfikujące strukturę DNA - strona 1 Czynniki modyfikujące strukturę DNA - strona 2

Fragment notatki:

Czynniki modyfikujące strukturę DNA Kw. azotowy powoduje deaminację C (→U), G i A (→hipoksantyna). Dochodzi do zamiany par zasad.
Hydroksylamina przekształca C związek podobny do U. Dochodzi do zmiany par zasad.
Związki alkilujące powodują alkilowanie głównie N7 i N1 guaniny oraz N3 i N3 adeniny i N3 cytozyny. Prowadzi do tranzycji i transwersji AT→TA, AT→GC, GC→CG, GC→AT, GC→TA. Podobnie działa cisplatyna wykorzystywana w leczeniu chorób nowotworowych
Barwniki akrydynowe wnikają między zasady i powodują deformację nici poprzez zmiany odległości i deformację matrycy
Wielopierścieniowe węglowodowry aromatyczne (z dymu papierosowego, kawy, czerwonego mięsa) tworzą addukty z DNA prowadząc do mutacji
Heterocykliczne aminy aromatyczne (powstają podczas termicznej obróbki białkowych produktów ) tworzą addukty
Analogi zasad błędnie wbudowane powodują mutacje
Wolne rodniki powstają modyfikacje zasad prowadzące do mutacji (8-hydroksy0guanina, glikol, tymina) modyfikują też reszty cukrowe
Promieniowanie jonizujące inicjuje reakcje wolnorodnikowe a także może prowadzić do pękania nici (utrata informacji genetycznej)
Promieniowanie UV prowadzi do powstania dimerów pirymidynowych a w konsekwencjii delecji
Biosynteza białka
Kolejność trypletów zasad purynowych i pirymidynowych determinuje sekwencję aminokwasów w łańcuchu i tym samym strukturę wtórną i właściwości biologiczne białka
Istotnym elementem jest właściwe „odczytanie” informacji oraz właściwa jej realizacja
Biosynteza składa się z dwóch procesów
Aktywacja aminokwasu
Translacja - inicjacja, elongacja, determinacja
Inicjacja
MRNA komórek eukariotycznych jest jednostronny - zawiera jeden fragment kodujący jeden kod inicjujący (AUG) i jeden kończący syntezę (UAA). Powstaje jeden łańcuch peptydowy.
Do procesu potrzebne są
Inicjator (aminoacylo-tRNA z antykodonem komplementarnym do kodu inicjującego)
Obie jednostki rybosomu
mRNA
Czynniki inicjujące (tylko w początkowej fazie)
Elongacja
Ciąg powtarzających się reakcji, wymaga GTP oraz cytoplazmatycznych białkowych czynników elongacyjnych.
Wiązanie aminoacylo-tRNA z miejsca A do miejsca P
Terminacja
Ma miejsce gdy w miejscu A pojawi się kodon nonsensowny. Następuje uwolnienie łańcucha peptydowego i rozpad rybosomu.
Energetyka bisyntezy białka
Synteza jedengo wiązania peptydowego jest związana z zużyciem 2 ATP i 2 GTP
W reakcji aktywacji aminokwasu zużywa się dwa wiązania bogatoenergetyczne ATP.
Reakcjia wiązania aminoacylo-tRNA oraz translokacji peptydylo-tRNA zużywa 2 wiązania bogatoenerg. GTP
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz