Fosforylacja - strona 11

note /search

Biologia roślinna - wykład 13

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

i fosforyluje białko regulatorowe będące czynnikiem transkrypcyjnym fosforylacja powoduje związanie do promotora...

Hormony-omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizjologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1295

A, kinaze białkową poprzez fosforylacje (katalizują) uczyniają enzymy. Drugi wtórny przekaźnik...

Cytoszkielet - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biologia komórki
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1862

mikrotubul w miejscu acetylacji lub fosforylacji tubuliny α Białka tau - w większości komórek, w aksonach...

Fotosynteza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Biochemia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3164

+ - fotosystem II (PSII) - utlenianie H2O Fosforylacja fotosyntetyczna niecykliczna: Fosforylacja fotosyntetyczna...

Struktura chromatyny

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1309

aminokwasów Kowalencyjne modyfikacje histonów • Fosforylacja (seryna i treonina) 1. Kowalencyjne modyfikacje...

Enzymologia- prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • Enzymologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

do rozpoznania substratu. Aktywacja wielu kinaz białkowych dokonuje się poprzez fosforylację jednego...