Fosforylacja - strona 11

Biologia roślinna - wykład 13

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

i fosforyluje białko regulatorowe będące czynnikiem transkrypcyjnym fosforylacja powoduje związanie do promotora...

Wykład 6 - fizjologia rozwoju roślin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Marek Burzyński
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1414

histydynowej Asp Domena przyjmująca (zlokalizowana w błonie) i przenosząca – fosforylacja histydyny 1. 2. 3 Np...

Hormony-omówienie

 • Politechnika Śląska
 • dr Bożena Sawicz
 • Fizjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1169

A, kinaze białkową poprzez fosforylacje (katalizują) uczyniają enzymy. Drugi wtórny przekaźnik...

Przemiana cukrów - biochemia kliniczna

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Kamila Stach
Pobrań: 1708
Wyświetleń: 3654

(rola insuliny),          fosforylacja monosacharydów: (znaczenie procesu, enzymy). 4.       Przemiana...

Cytoszkielet - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1694

mikrotubul w miejscu acetylacji lub fosforylacji tubuliny α Białka tau - w większości komórek, w aksonach...

Fotosynteza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2933

+ - fotosystem II (PSII) - utlenianie H2O Fosforylacja fotosyntetyczna niecykliczna: Fosforylacja fotosyntetyczna...

Struktura chromatyny

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1253

aminokwasów Kowalencyjne modyfikacje histonów • Fosforylacja (seryna i treonina) 1. Kowalencyjne modyfikacje...

Enzymologia- prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Enzymologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

do rozpoznania substratu. Aktywacja wielu kinaz białkowych dokonuje się poprzez fosforylację jednego...