Fosforylacja - strona 12

Błony biologiczne - wykład

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Joanna Strubińska
  • Biologia komórki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

- najczęściej poprzez fosforylację białka kanałowego lub bramkującego, pompy jonowe; inne czynniki regulujące...

Mitoza eukariontów-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Biologia komórki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

). Przez fosfatazę cdc25 Telofaza/G1 - fosforylacja histonu H1 (kondensacja chromatyny). Prometafaza - Po rozpadzie...

DAG i IP3 - omówienie

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Fizjologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2933

fosfatydyloinozytolu (PIP2), powstaje DAG i IP3. PIP2 powstaje przez dwukrotną fosforylację fosfatydyloinozytolu PI...

Wykład - nowotwory

  • dr hab. Marek Tchórzewski
  • Biologia molekularna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1134

protoonkogenów: 1.Fosforylacja białek - przeniesienie reszt fosforanowych z trójfosfonukleotydu na białko...