Fortuna - strona 18

Wykład z doktryn polityczno-prawnych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

Przedmiot ma dotyczyć prawa( a nie norm czy instytucji) oraz polityki, rozumianej jako sposób rządzenia Greków : państwo-polis, państwo prawa. DOKTRYNY: Poglądy: sfera naszej świadomości będąca naszą refleksją( stosunkiem) do rzeczywistości. - muszą to być poglądy wyrażone dowolnie, ; najp...

Socjologia zmiany - wykład 5

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia zmiany
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

z politycznymi, ekonomicznymi interesami, wchodzenie w alianse polityczne, łączenie fortun, rozbudowa...

Liberalizm- ćwiczenia

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia myśli politycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

bożej, brak fortuny, która uzasadniałaby naszą sytuację, tożsamość. Znalazł się także postulat t o l e r...

Historia Myśli Ekonomicznej- przegląd teorii II

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427

Starożytny Wschód Rozwój ludzkiej cywilizacji był związany z postępem hodowli i rolnictwa. Wzrost plonów i rozszerzenie hodowli rodziły podział pracy i przyczyniały się do powstania podziałów społecznych opartych na zamożności. To wydatnie inspirowało postęp świadomości. Powstawały wielkie systemy ...