Wykład z doktryn polityczno-prawnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład z doktryn polityczno-prawnych - strona 1 Wykład z doktryn polityczno-prawnych - strona 2 Wykład z doktryn polityczno-prawnych - strona 3

Fragment notatki:
....Przedmiot ma dotyczyć prawa( a nie norm czy instytucji) oraz polityki, rozumianej jako sposób rządzenia Greków : państwo-polis, państwo prawa.
DOKTRYNY:
Poglądy: sfera naszej świadomości będąca naszą refleksją( stosunkiem) do rzeczywistości.
- muszą to być poglądy wyrażone dowolnie, ; najprościej przez zachowanie, ale zachowanie to musi byc powtarzalne.
- Muszą być utrwalone(najczęściej zapisane) dlatego głównym źródłem poznania poglądów są teksty pisane.
- Do ok połowy XIX wieku uważano, że należy analizować jedynie poglądy wybitnych myślicieli (ujęcie elitarne). Uważano, że wybitny myśliciel to ten, który swoje poglądy wyraził, utrwalił i były one całościowe oraz usystematyzowane...


...Państwo powstaje w związku ze społeczną naturą człowieka (Arystoteles). = realizm polityczny  koncentrowanie się na tym, co jest, co postrzegamy zmysłowo, możemy zbadać. Zwracamy uwagę ku empirii, gdzie podstawą metody badawczej są: fakty-analiza-wnioski. Arystoteles uważał, że każda jednostka musi żyć w państwie, bo instynkt nakazuje jej życie w państwie. = Koncepcja naturalnego rozwoju państwa – proces integracji mniejszych wspólnot w większe. ( rodzina- wieś – gmina – państwo). Podstawą tworzenia państwa jest rodzina wraz ze swym gospodarstwem. Nie można wskazać momentu, w którym państwa nie było – państwo istnieje odwiecznie( nie ma biblijnego chaosu).
W XII wieku chrześcijańska Europa odkryła Arystotelesa i narodził się problem, jak pogodzić jego poglądy z poglądami głoszonymi przez Kościół. Święty Tomasz z Akwinu dokonał syntezy koncepcji teistycznej i naturalistycznej = TOMIZM. Posłużył się on koncepcją iluminacji ( olśnienia, objawienia). – Bóg jako kreator przekazuje ludziom doskonałe wzorce, idee. Mając w swym umyśle objawione wzorce, człowiek tworzy konkretne rzeczy...


Najważniejszy jest 19 i 20 wiek i zawsze przynajmniej jedno pytanie z tego będzie.
7 październik 2006 Wykład 1
Doktryny polityczno - prawne
doktrynalne ujęcia państwa
dzieje myśli polityczno-prawnej
nowe kierunki myśli polityczno prawnej
Przedmiot ma dotyczyć prawa( a nie norm czy instytucji) oraz polityki, rozumianej jako sposób rządzenia Greków : państwo-polis, państwo prawa.
DOKTRYNY: Poglądy: sfera naszej świadomości będąca naszą refleksją( stosunkiem) do rzeczywistości.
muszą to być poglądy wyrażone dowolnie, ; najprościej przez zachowanie, ale zachowanie to musi byc powtarzalne.
Muszą być utrwalone(najczęściej zapisane) dlatego głównym źródłem poznania poglądów są teksty pisane.
Do ok połowy XIX wieku uważano, że należy analizować jedynie poglądy wybitnych myślicieli (ujęcie elitarne). Uważano, że wybitny myśliciel to ten, który swoje poglądy wyraził, utrwalił i były one całościowe oraz usystematyzowane. Posiadały tezę oraz jej uzasadnienie ( uzasadnienia wyrażanych poglądów).
Doktryna to poglądy wyrażone, utrwalone, całościowe i usystematyzowane.
Od połowy XIX wieku zmienia się spojrzenie na doktryny, teraz są one rozumiane w ujęciu egalitarnym. Muszą to być poglądy wyrażone i utrwalone. Stają się też nimi przemówienia, aluzje w prasie ( nie są całościowe , czasem nie usystematyzowane np. Mein Kampf”.
poglądy, które stanowią doktrynę są refleksją, aby odniosła ona skutek musi być wprowadzona w życie.
pojawia się problem, jak wprowadzić cos w życie uznając to za lepsze
aktywność myśli
aktywność działań
program- realizacja myśli w praktyce, mówi jak coś osiągnąć, jest wzorem zachowań
Jest to pogląd przeniesiony do praktyki.
Pierwszy typ myślici ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz