Forma czynności prawnej - strona 5

Forma oświadczenia woli

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 728

szczególne formy czynności prawnej zostały wprowadzone dla różnych celów, a w szczególności dla ochrony...

Kodeks zobowiązań i handlowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 812

cichej. Regulując obrót handlowy kodeks upraszczał formy czynności prawnych dokonywanych przez kupców...

Pytania na kolokwium z prawa

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1596

sprawy i wywoływanie skutków prawnych. Akt administracyjny jest więc szczególną formą czynności prawnych...

Zbycie przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

poświadczonym (art. 751 § 1), natomiast § 4 stanowi, że przepis ten nie uchybia przepisom o formie czynności...

Czynności prawne - świadome działanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

poświęcony jest podrozdział „Forma czynności prawnej”. Trzeba jednak pamiętać, że wart. 735 § 1 k. wprowadza...

Prawoznawstwo - materiały

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • dr Sławomir Tkacz
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4837

ematyka formy czynności prawnej znajduje się w części ogólnej w art. 73 i n. KC. Artykuł...