Finanse publiczne i rynki finansowe - strona 28

Europejski system banków

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1197

, zliberalizowanego rynku dyscyplinujący politykę dot. finansów  polityka pieniężna i kursowa finansowego...

Rynek kapitałowy - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • prof. dr hab. Maria Sierpińska
  • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

, których główne funkcje na rynkach finansowych stanowią: a) dokonywanie rozliczeń płatności między podmiotami...

Finanse - FUNKCJE PIENIĄDZA

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1470

wchodzą w skład finansów publicznych. Związki prawa finansowego z innymi gałęziami prawa są bardzo bliskie...