Finanse - Finanse przedsiębiorstw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - Finanse przedsiębiorstw - strona 1

Fragment notatki:

pdf.

Notatka w formie pytań i odpowiedzi to materiał z ćwiczeń zawierający m.in. takie pytania, jak: opisz różnice pomiędzy mikro a makroekonomią, przedstaw definicje ruchu okrężnego, przedstaw pojęcie finansów oraz ich podział, scharakteryzuje przepływy pieniężne realizowane w gospodarce przez gospodarstwa domowe, scharakteryzuj przepływy pieniężne realizowane w gospodarce przez banki i instytucje finansowe, przedstaw definicje pieniądza i strukturę system bankowego, opisz bank centralny oraz jego funkcje.

Ponadto notatka odpowiada na następujące pytania: scharakteryzuj funkcje finansów publicznych, klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych, struktura rynku finansowego, opisz rynek pieniężny, scharakteryzuj papier wartościowy czek, instrumenty pochodne – definicja i podział, przedstaw termin ubezpieczyciela oraz podział podmiotów ubezpieczeń w Polsce, istota ubezpieczeń i ich podział, charakterystyka ubezpieczeń osobowych.

Dodatkowo notatka opatrzona jest rysunkami, wykresami i tabelami.

Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu Finanse przedsiębiorstw. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(…)

… wystąpienia skutków zdarzeń
losowych.
Podział podmiotów ubezpieczeń:
a)Towarzystwa ubezpieczeniowe
b)Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
c)Firmy reasekuracyjne
d)Agenci ubezpieczeniowi
e)Brokerzy ubezpieczeniowi
9
32.
Opisz. przedstaw różnice pomiędzy agentem a brokerem ubezpieczeniowym.
*Broker

Działa w Twoim imieniu i jako Twój przedstawiciel nie może być związany z żadnych
towarzystwem ubezpieczeniowym…
…, które organizuje
towarzystwo ubezpieczeniowe

z reguły sprzedaje standardowe polisy ubezpieczeniowe towarzystwa, z którym jest
związany.
33. Opisz, przedstaw różnice pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym towarzystwem
ubezpieczeń wzajemnych a firmą asekuracyjną.
Z tego pytania wybierzcie sobie te różnice, które Wam najbardziej odpowiadają !! ;)
Firmy ubezpieczeniowe to spółki akcyjne prowadzące działalność ubezpieczeniową. Z założenia
ich zadaniem jest generowanie zysku dla akcjonariuszy (pochodzącego z różnicy pomiędzy sumą
zebranych składek i dochodami z inwestycji a wypłatami odszkodowań i kosztami działalności).
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych to z zasady niedochodowe organizacje, których
uczestnikami są posiadacze polis. W przypadku pozytywnych wyników finansowych
towarzystwa, pozostają one w rękach…

klientów i wygenerować zysk. Z drugiej strony, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych mogą być
atrakcyjniejsze finansowo, ponieważ zysk jest dzielony pomiędzy właścicieli polis a nie pomiędzy
odrębnych akcjonariuszy.
Firmy reasekuracyjne. Reasekuracja jest to forma zabezpieczenia się firmy ubezpieczeniowej
przed nadmiernym ryzykiem. Firma ubezpieczeniowa może w sposób wtórny pokryć swoje
ryzyka w innej firmie…
…: na dobra i usługi, transfery na rzecz państwa( podatki opłaty skarbowe) , zakupy
aukcji i obligacji, wkłady oszczędnościowe, składka ubezpieczeniowa .
Wpływy: dochody z pracy, dochody z kapitału- dywidendy, dochody z ziemi- dzierżawa,
transfery państwowe( renty, emerytury) , odszkodowania osobowe i majątkowe z tytułu
ubezpieczeń.
5.
Scharakteryzuje przepływy pieniężne realizowane w gospodarce…
…:
- instrumenty o ryzyku symetrycznym (kontrakty terminowe, mogą to być kontrakty typu
forward i futures oraz swapy).
- Instrumenty o ryzyku niesymetrycznym (opcje, warranty, obligacje zamienne).
28. Scharakteryzuj kontrakty terminowe: forward, futures.
Forward – indywidualnie ustalana umowa zawarta w danym momencie, a obejmująca
obowiązek dostawy przedmiotu kontraktu w określonym terminie w przyszłości po
cenie…
… kraju.
Mikroekonomia bada ile zarabiają np.
listonosze lub hydraulicy , ilu jest ich
zatrudnionych na danym rynku (lokalnym) ,
itp.
makroekonomia bada dochody wszystkich
zatrudnionych i globalną liczbę wszystkich
zatrudnionych w całej gospodarce.
W mikroekonomii śledzi się ceny
poszczególnych dóbr na danym rynku.
W makroekonomii śledzi się ogólny poziom
cen lub ich średnią.
2.
Przedstaw definicje ruchu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz