Filozofia języka - strona 3

Ludwig Wittgenstein

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 924

jest przede wszystkim filozofią języka. Mówi się, że w filozofii dwudziestego wieku dokonał się tzw. zwrot językowy (linguistic...

Genetyczne źródła języka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 994

, w jakie wyrażenie to wchodzi z innymi wyrażeniami - Tzw. oxfordzka filozofia języka: opis użycia to opis znaczenia...

Ludwig Josef Johann Wittgenstein

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimiera Skrobisz
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

odzewu. Russell uważał bowiem Wittgensteina za geniusza w dziedzinie logiki i filozofii języka. Stąd...

Spór między realizmem i antyrealizmem

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Jan Krokos
 • Teoria poznania
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1624

, filozofię języka i neotomizm. Na jakiej podstawie stwierdzając że dom istnieje, mamy prawo stwierdzić...

J. J. Rousseau i David Hume

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

gwarantem utrzymania czystości moralnej; uczenie fizyki, astronomii, matematyki, historii, filozofii, języka...

Analityczna koncepcja prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1533

. Empiryzm logiczny („Koło Wiedeńskie”) 4. Szkoła lwowsko-warszawska 5. Oksfordzka filozofia języka...

średniowiecze - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

, teorię nauki, filozofię języka i metafizykę. Brak w niej etyki i filozofii politycznej. Boecjusz...