Fasada - strona 32

Powiat Ostrzeszowki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia turyzmu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1568

. Fasada o dwóch szczytach forma nawiązuje do secesji. Obecnie znajduje się tutaj biblioteka. Park...

Rodzaje materiałów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Jolanta Kozłowska
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2345

Tematem przewodnim notatki są rodzaje materiałów. Informacje zawarte w pliku poruszają kwestie takie jak: moduły sprężystości, odkształcenie, prawo Hooke`a, wiązania między atomami, struktura krystaliczna, ruch dyslokacyjny, defekty powierzchniowe, stopy metali, wykresy fazowe, krystalizacja sto...

Wstęp do psychologii zdrowia

 • dr hab. Tadeusz Ostrowski
 • Psychologia zdrowia i choroby
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1841

zachowania: fasada łagodnej dobroci, niezdolność do ekspresji gniewu brak swobody w kontaktach towarzyskich...

Wartość, bogactwo- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Maciej Holko
 • Ekonomia produkcji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

. Zmiana ta będzie jednak skutkiem zmiany ilości niezbędnej pracy, a nie wzrostu płac. CZĘŚĆ IV fasada...

Socjologia wychowania - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Ewa Bielska
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 7518

kodami, porzucenia sceny i fasady oraz kierowania się indywidualnym repertuarem ról. 6) Teoria...

Socjologia ogólna - opracowanie na egzamin

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • dr Szafrańska
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 8225

Dokument zawiera materiały przygotowujące do egzaminu z przedmiotu socjologia. Notatka ma 13 stron i porusza zagadnienia takie jak: socjologia wychowania jako subdyscyplina naukowa – umiejscowienie w systemie nauk, przedmiot socjologii wychowania, rozwój socjologicznej refleksji nad wychowaniem w Eu...

Funkcje nauki o polityce-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777

Te 1. Funkcje nauki o polityce (państwie) funkcja opisowa- wymaga pewnej systematyzacji i wyważenia ( scenograf sprawozdania) funkcja wyjaśniająca- odwołując się do wiedzy z historii i kultury wyjaśnia powiązania między przyczyną a skutkiem funkcja prognozująca (przewidywania)- opiera się na pewn...

Ocena ochrony cieplnej - zadania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

temperatura powietrza zewnetrznego i wewnetrznego c szczelnosci obudowy, ilosci nieosłonietych fasad Strumien...