Fakt społeczny - strona 13

Przedmiot i cel badań społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1785

upowszechnienia się i utrwalania jakiegoś sposobu postępowania, zachowania itp. faktów społecznych, stających...

Kierunki filozoficzne na temat istoty prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 959

-prawnych jest faktem społecznym przejawiającym się w sferze zachowań, z pkt widzenia koncepcji naturalno...

Rozwiązanie małżeństwa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

, ze względu na wole rozwodu. Rozwód jako fakt społeczny - pojmowany jako odmowa kontynuacji małżeństwa...

Wykład 10 z etyki pracy socjologa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Witold Kawecki
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

, fakty społeczne, działania i zachowania ludzi, ich poglądy, postawy i przekonania, potrzeby, aspiracje...

Podstawy socjologii - wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1946

mogą być tylko i wyłącznie fakty społeczne. Fakty społeczne dla Parsona były jak normu społeczne, kontrola społeczna. 3...

Socjologia - zadania domowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksander Lipski
 • Socjologia
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2807

z narastania u niego trudności życiowych, problemów psychicznych oraz fizycznych. Pojęcie faktu społecznego...

Logika nauk społecznych Milla

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 175
Wyświetleń: 952

możliwości wyjaśniania faktów społecznych bez odwoływania się do psychologii. Uważał, że prawa psychologii...