Fakt prawny - strona 4

Normy prawa finansowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2212

(fakty prawne lub adresaci przepisów prawa finansowego) Dyspozycja (reguła powinnego zachowania...

Wykład - sankcja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

lub obowiązków nie zmieniając stanu prawnego i w związku z tym nie kwalifikuje się ich jako fakty prawne np...

Akt normatywny i stosunek prawny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1449

prawne powstają, ulegają zmianie i wygasają w wyniku zaistnienia wydarzeń zwanych faktami prawnymi...

Zdarzenia prawne i ich podział

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1141

zdarzeń (faktów prawnych) przeprowadzany jest w oparciu o kryterium znaczenia woli człowieka na powstanie...

Fakty i stosunki prawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 665

1. FAKTY INDYFERENTNE PRAWNIE I FAKTY PRAWNE fakty indyferentne prawnie (obojętne prawnie...

Logika w procesie stosowania prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Radosław Stróżyk
 • Logika dla prawników
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1519

(I) określa się czynności kompetentnych organów państwowych, w trakcie których następuje ustalenie faktów...