Logika w procesie stosowania prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logika w procesie stosowania prawa - strona 1 Logika w procesie stosowania prawa - strona 2

Fragment notatki:

Rozdział XIII: Logika w procesie stosowania prawa Struktura procesu Przez Stosowanie prawa(I) określa się czynności kompetentnych organów państwowych, w trakcie których następuje ustalenie faktów prawnych i przyporządkowanie im odpowiednich konsekwencji na podstawie obowiązujących norm prawnych.
Stosowanie prawa(II) - aktywność organów państwa, organów osób prawnych lub innych podmiotów upoważnionych do stosowania prawa. Aktywność polega na:
Wiążącym ustaleniu praw lub obowiązków osób albo stanu prawnego w decyzji stosowania prawa.
Wykorzystaniu kompetencji do działań nie polegających na wydaniu decyzji stosowania prawa
Wykorzystaniu uprawnień i spełnieniu obowiązków nałożonych przez normy prawne
Proces stosowania prawa Analiza okoliczności stanu faktycznego
Wybór odpowiedniego przepisu
Interpretacja przepisu w celu uzyskania normy prawnej
Ustalenie jej mocy obowiązującej
Podjęcie decyzji
Wydanie aktu zawierającego decyzję
Fakty: Fakty Wyróżnione opisowo - sprowadza się do wypowiedzi „x istnieje w czasie t i przestrzeni p” Fakt wyróżniony oceniająco - W pierwszym etapie stwierdza się Istnienie czegoś, co jest przedmiotem oceny, a następnie przedmiot ten jest odpowiednio wartościowany. Ocena ta może występować bądź jako szacowanie wielkości lub ilości, bądź jako emocjonalne ustosunkowanie się. Ocena dowodów: Teoria swobodnej oceny dowodu - uznanie przedstawionych dowodów za wiarygodne i pozwalające ustalić prawdziwy obraz faktu należy do organu stosującego prawo
Teoria związanej oceny dowodów - z mocy samego prawa istnieją dowody bardziej i mniej wiarygodne Domniemanie - jest wnioskowaniem, który występuje następujący schemat rozumowania. Jeżeli zdarzenie A bardzo często łączy się ze zdarzeniem B to pojawienie się konkretnego „a” należącego do zbioru zdarzeń A łączy się najprawdopodobniej z zdarzeniem „b”, a służy przerzuceniem ciężaru dowodu na drugą stronę.
Ustalenia normatywne
Ustalenia faktyczne
Dyrektywy wykładni
Reguły dowodowe
Wydanie aktu zawierającego decyzję
Podjęcie decyzji
Subsumcja
Norm Prawna
Przepisy prawne
Stwierdzenie Zaistnienia określonego faktu
Empiria
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz