Stosowanie prawa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosowanie prawa-opracowanie  - strona 1 Stosowanie prawa-opracowanie  - strona 2

Fragment notatki:

STOSOWANIE PRAWA - jest to proces w trakcie, którego kompetentne organy na podstawie norm o charakterze generalnym i abstrakcyjnym podejmują rozstrzygnięcie, czyli w istocie formułują normę o charakterze indywidualnym i konkretnym, czego wynikiem stanowi rozpatrzenie sprawa stanowiącej przedmiot postępowania. Etapy stosowania prawa:  ustaleń w zakresie faktów  ustaleń w zakresie stanu prawnego. 0. Ustalenia wstępne - czynności sprawdzające. 1. Wybór przepisu. Ustalenie w zakresie prawa. 2. Wykładnia przepisu. 3. Zebranie materiału dowodowego. Ustalenie w zakresie faktów. 4. Subsumcja. 5. Ustalenie skutków prawnych. Na każdym etapie stosowania prawa mamy do czynienia z ocenami. ad.2. wykładnia prawa - zespół czynności zmierzający do ustalenia zakresu i znaczenia zwrotów występujących w tekście prawnym.
ad.3. Skutki prawne można wiązać wyłącznie z faktami, które zostały udowodnione. 4 grupy faktów, które nie wymagają udowodnienia: * fakty powszechnie znane - notoryjność powszechna * fakty znane organowi orzekającemu z urzędu - notoryjność urzędowa * domniemanie prawa * przyznanie przez stronę określonych faktów, jeżeli nie budzi to żadnych wątpliwości. 2 teorie oceniania materiału dowodowego: - legalna teoria dowodowa - prawo stanowiło tym, któremu z dowodów przyznać wartości i jakie wiązać z nimi skutki prawne . - swobodna ocena dowodowa - organ stosujący prawo wg własnego przekonania dokonuje oceny, któremu z dowodów dać wiarę, a któremu nie oraz jakie wiązać zebranym materiałem dowodowym skutki prawne. ad.4. subsumcja - porównuje ustalenia w zakresie prawa i faktów. Dwa modele stosowania prawa: sylogistyczny model stosowania prawa - każda decyzja wynika z przepisów prawa. Sylogizm prawniczy - z dwóch zdań, czyli wypowiedzi mających wartość logiczną w sposób logiczny wynika wniosek, który jest także zdaniem w sensie logicznym.
argumentacyjny model stosowania prawa - prawo daje zawsze alternatywy, czyli daje możliwość różnych rozwiązań. Zwolennicy tego modelu przyjmują to, że stosowanie prawa z pośród możliwych alternatyw kompetentny organ wybiera tę, którą jest w stanie najlepiej uzasadnić. Ideologie - wskazują jak prawo powinno być formułowane. Wyróżniamy dwa rodzaje ideologii: ideologia decyzji związanej przez prawo : każda decyzja powinna wynikać z prawa, ponieważ wtedy zachowa pewność prawa i bezpieczeństwa. ideologia decyzji swobodnej: zakłada ona, iż w niektórych przypadkach powinno się odstąpić od tekstu, jeżeli inna decyzja, inne rozwiązanie uznamy za sprawiedliwe czyli słuszne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz