Fakt prawny - strona 3

Stosunek prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marek Jarentowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1029

faktami prawnymi. Faktem prawnym jest zdarzenie, zachowanie podmiotu, z którym normy prawne wiążą...

PPytania z egzaminu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Niesiołowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 2170
Wyświetleń: 4935

akty wew.obowiązujące 4.Fakty prawne 5.Normy ze względu na sankcje ...

Stosunek prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 910

pewnych faktów, które nazywa się faktami prawnymi. Faktem prawnym jest tylko takie zdarzenie...

Wykład - Orzeczenie sądowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

- konstytutywne fakty prawne, powodują powstanie zmiane czyiś praw lub obowiązków. Skutki prawne...

Stosunki prawne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Biskup
 • Prawo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1281

. Powstają, ulegają zmianie i wygasają (ustają) w wyniku zaistnienia wydarzeń zwanych faktami prawnymi...

Przepis prawny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

doniosłe czyli takie z którymi przepis prawa wiąże skutki prawne i te okoliczności nazywamy faktem prawnym...

Przepisy prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

okoliczności zastosowania normy prawnej: FAKTY PRAWNE- okoliczności, w których adresat powinien zachować...

Podmiot i przedmiot stosunku prawnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

do czynności prawnych. 3. Prokura może być w każdym czasie odwołana. Fakty prawne, klasyfikacja. Fakty prawne...