Normy prawa finansowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2457
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normy prawa finansowego - strona 1 Normy prawa finansowego - strona 2 Normy prawa finansowego - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Normy prawa finansowego. Agenda :
Charakter norm prawa finansowego
Koncepcje struktury norm prawa finansowego (model trójczłonowej struktury normy oraz model norm sprzężonych)
Typologia norm prawa finansowego Uwagi wprowadzające : Prawo finansowe stanowi całokształt regulacji prawnych, które - opierając się na określonym ustroju pieniężnym odnoszą się do publicznej gospodarki finansowej państwa, jednostek samorządu terytorialnego. Unii Europejskiej oraz różnych publicznych instytucji, agend i jednostek organizacyjnych tworząc określony system prawny .
Wyznaczenie granic prawa finansowego wiąże się z właściwym przyporządkowaniem norm prawnych w ramach systemu prawa: Koncepcja minimalistyczna - zaliczane do prawa finansowego bądź to wyłączenie wszystkich norm, których nie można zakwalifikować do innych dziedzin prawa. Koncepcja maksymalistyczna - objęcie w prawie finansowym wszystkich norm pranych regulujących gospodarkę finansową. Prawo finansowe stanowi instrument osiągania celów polityki społeczno-gospodarczej i finansowej państwa, a normy prawne mają stymulować określone zachowanie. Natomiast przepis prawny to jednostka techniczna aktu prawnego a nie reguła prawna. Pojęcie normy prawa finansowego : Norma prawa to - wynikająca z przepisów prawa - reguła zachowania się adresatów, która ma charakter: Generalny (nie konkretyzuje osoby, do której się odnosi, Np. „podatnik” ) Abstrakcyjny (dotyczy zachowania, które może się zdarzyć wielokrotnie, Np. „Zobowiązanie podatkowe” )
Reguła zachowania zawarta w normie prawa finansowego daje odpowiedzi na poniższe pytania: Kto? W jakich Warunkach? Jak powinien postąpić? (Co mu jest nakazane, zakazane, dozwolone) Jaka może go spotkać kara za niewłaściwe zachowanie? Charakterystyka norm prawa finansowego wskazuje na odmienne elementy Cechy norm prawa finansowego: Obiektywizm - obowiązki prawno-finansowe konstruuje norma prawna o charakterze obiektywnym Automatyzm - obowiązywanie normy prawno-finansowej bez uprzedniej integracji organu stosującego prawo Ekonomizacja - dążenie do uregulowania w prawie kategorii ekonomicznych. Europeizacja - zachowanie standardów w Unii Europejskiej Koncepcje struktury normy prawa finansowego: Model trójczłonowej struktury normy prawnej (hipoteza, dyspozycja, sankcja) Model norm sprzężonych (norma sankcjonowana i norma sankcjonująca) Normy prawa finansowego :
Normy prawa finansowego budowę trójczłonową (H-D-S) ale poszczególne elementy tej konstrukcji wykazują różnice w porównaniu z elementami norm prawnych regulujących inne obszary życia społecznego, gospodarczego i politycznego.

(…)


Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Ustawy podatkowe.
Sankcje w prawie finansów publicznych:
Zwrot dotacji
Pozbawienie możliwości otrzymania bezzwrotnych środków finansowych
Blokowanie limitów wydatkowych
Sankcje za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
Kary pieniężne
Nagany
Upomnienia
Zakaz pełnienia funkcji związanych…
… (zachowanie się adresata), które według normy powinno nastąpić w warunkach, przez nią przewidzianych, wyznaczają (współwyznaczają) wielkości liczbowe (parametry).
Normy parametryczne:
Normy prawno-finansowe
Normy określające cechy techniczne produktów
Normy określające procesy technologiczne
Normy określające szybkość pojazdów mechanicznych itp.
Normy ostrożnościowe:
Normy dotyczące Np. utrzymania kwoty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz