Podmiot i przedmiot stosunku prawnego - Zdolność prawna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmiot i przedmiot stosunku prawnego - Zdolność prawna - strona 1 Podmiot i przedmiot stosunku prawnego - Zdolność prawna - strona 2 Podmiot i przedmiot stosunku prawnego - Zdolność prawna - strona 3

Fragment notatki:

Podmiot i przedmiot stosunku prawnego Stosunek prawny to rodzaj stosunku społecznego, którego powstanie, rodzaj, zmiana i ustanie określone jest przez obowiązujące przepisy prawa. Wyróżniamy stosunki:
1. Administracyjnoprawny. Typ podległość kompetencyjna między organem administracji państwowej a organem państwowym niższego szczebla, obywatelem, instytucją społeczną. 2. Prawnokarne między sprawcą czynu niebezpiecznego społecznie a państwem. Typ podległości kompetencyjnej. 3. Cywilnoprawne określone prawem cywilnym. Równość stron. Typ zobowiązaniowy.
4. Pracy to typ mieszany gdyż jest to wyrażony prawem cywilnym stosunek podległości pracownika do pracodawcy.
Zdolność prawna to zdolność do bycia podmiotem prawa.
Podmiot prawa to każdy kto jest uprawniony lub zobowiązany w stosunku prawnym.
Wyróżniamy następujące podmioty prawa:
1. Osoba fizyczna to każdy człowiek od chwili urodzenia aż do śmierci. Wyjątek rozszerzający to „nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur” ; wyjątek zawężający to osoba, która zaginęła uznana za zmarłą po 10 latach od zaginięcia i po 5 latach gdy ukończyła 70 lat.
a) osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych tj. ukończone 18 lat lub małoletni w związku małżeńskim.
b) osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych tj. między 13 lat a 18 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.
c) osoby pozbawione zdolności do czynności prawnych tj. poniżej 13 lat oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione (choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy, alkoholizm i narkomania).
Zdolność do czynności prawnych to prawo do kształtowania własnej sytuacji prawnej za pomocą oświadczenia woli. Np.: nabywanie uprawnień, zaciąganie zobowiązań względem innych podmiotów prawa.
2. Osoba prawna to jednostka organizacyjna posiadająca z mocy prawa osobowość prawną (tj. zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych).
Typy osób prawnych:
korporacje zakłady, fundacje Substrat: stowarzyszenia, związki osób Substrat: majątek
fizycznych lub prawnych.
Cel: dążenie do osiągania określonego celu. Cel: zaspokajanie potrzeb destynatariuszy
NP.: partia polityczna Np.: Uczelnia, biblioteka, spółka handlowa
Sposoby tworzenia osoby prawnej:
Tryb ustawowy - państwo powołuje spółkę np.: PAN
Tryb koncesyjny - państwo udziela zezwolenia np.: TVN
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz