Ex ante - strona 2

Liniowy model przyczynowo-opisowy.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1491

miernikami ex ante. Wyznacz prognozy przedziałowe na lata 2011 i 2012 przyjmując poziom wiarygodności 95...

Rodzaje analiz ekonomicznych - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Zdzisław Gałaj
 • Ekonomika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

można ją podzielić na ex post i ex ante. W jej ramach wyodrębnia się analizy dziedzinowe np. analizę produkcji...

Rodzaje analiz ekonomicznych

 • dr Zdzisław Gałaj
 • Ekonomika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

można ją podzielić na ex post i ex ante. W jej ramach wyodrębnia się analizy dziedzinowe np. analizę produkcji...

Egzamin z zakresu finansów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Jurkiewicz
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1134

gdzie estymowanym średnim błędem prognozy ex ante, ma rozkład: Fishera-Sedecora o (K+1) i (T-K-1) stopniach swobody...

Budżet państwa - Rynek finansowy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Budżet państwa stanowi zestawienie roczne ex ante i ex post - dochodów i wydatków związanych...

Podstawy teoretyczne - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 182
Wyświetleń: 952

nielosowym o wymiarach 1xT. Wiedząc, że wyrażenie powyższe zapiszemy w postaci: . Błąd prognozy ex ante...