Rodzaje analiz ekonomicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje analiz ekonomicznych - strona 1

Fragment notatki:

Rodzaje analiz ekonomicznych
 Analiza makroekonomiczna –jej przedmiotem są stany i wyniki ekonomiczne całej gospodarki
narodowej
 Analiza mikroekonomiczna- ze względu na przyjęty horyzont czasowy można ją podzielić na
ex post i ex ante. W jej ramach wyodrębnia się analizy dziedzinowe np. analizę produkcji
przedsiębiorstwa czy analizę gospodarki materiałowej
 Analiza ex post- zwana retrospektywną, jej celem jest przeprowadzenie badań strukturalnych
i przyczynowych w odniesieniu do minionych zdarzeń gospodarczych w przyjętym przedziale
czasu )kwartał, rok)
 Analiza ex ante- zwana antycypacyjną, pozwala ustalać wartości wskaźników ekonomicznych
w zadanej perspektywie z uwzględnieniem powiązań przyczynowo- skutkowych, jakie między
nimi występują.
 Analiza operatywna- ma na celu przygotowanie informacji analitycznych o zjawiskach i
procesach gospodarczych w relatywnie krótkich odcinkach czasu- zmiana, dzień, dekada.
 Analiza taktyczna- rodzaj analizy ex-ante, obejmującej okresy NIE dłuższe niż 1 rok.
 Analiza strategiczna- odnosi się do okresów dłuższych niż 1 rok przez co ma mniejszy stopień
szczegółowości i dokładności. Wyróżnia się w niej:
-analizę wewnętrzną
-analizę zewnętrzną
Analizę synergii przedsiębiorstwa z otoczeniem
Analiza systemowa- charakteryzuje się ujmowaniem badanych obiektów jako części
składowych określonej całości, a nie jako elementów niezależnych
 Analiza decyzyjna- zespół działań analitycznych którego celem jest przygotowanie wszystkich
informacji analitycznych potrzebnych do podjęcia oraz realizacji danej decyzji.
Analiza funkcjonalna- zjawiska ekonomiczne które znajdują się w obszarze odpowiedzialności
danego stanowiska pracy
 Analiza przestrzenna- ma na celu ustalenie przyczyn różnic między np. jednostkowymi
kosztami własnymi porównywanych wyrobów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz