Budżet państwa - Rynek finansowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet państwa - Rynek finansowy - strona 1

Fragment notatki:

Budżet państwa stanowi zestawienie roczne ex ante i ex post - dochodów i wydatków związanych przez władze państwową (rząd) określonych zadań ekonomicznych (ochrona praw własności, równowaga ekologiczna) ograniczenie bezrobocia, zrównoważony bilans płatniczy. System budżetu państwa Pozwala gromadzić środki pieniężne i rozdysponowywać je na realizacje dóbr sektora publicznego gospodarki naród.
Główne źródła dochodu budżetu 1.dochody z własności publicznych
2.majatek publiczny
3. podatki i opłaty o charakterze przymusowym
4. pożyczki zaciągane przez państwo a podmiotów krajowych lub na rynku finansowym - pieniężnym i dochodowym;
Trzy rodzaje funkcji BP: ekonomiczne, zarządzania, socjalne. Funkcje ekonomiczne: - fiskalna - ściąganie podatków od podmiotów - redystrybucyjna - określa udział budżetu we wtórnym podziale dochodu naród.
- alokacyjna- zapewnia dopływ środków na finansowanie określonych potrzeb publicznych
- równowagi gospodarki - wpływa na ukształtowanie globalnego popytu i globalnej podaży
-- wzrost gospodarczy - inwestycje budżetowe (kapitał ludzki, naukę) podbuduje rozwój ekonomiczny, Funkcje zarządzania: -planowanie - przewidywanie ex ante poziomu i charakteru dochodów i wydatków budżetu, -administrowanie -konsekwentne i sprawne realizacje ex post, zaplanowanego budżetu (realizacja budżetu i dochodów) -kontrolna - ma na celu przeciwdziałanie zjawiskom niegospodarczym, korupcji w gospodarowaniu środkami budżetowymi, Funkcje społeczne: - uspołecznianie procesu podejmowania decyzji w procesie budowania budżetu jak i jego realizacji,
- wychowanie społeczeństwa - pobudzające zainteresowania sprawami publicznymi, funkcjonowaniem różnych dziedzin sektora publicznego sposobnego funkcjonowania,
- negocjacyjno-polityczne - rozstrzyganie sporów i konfliktów dotyczących decyzji budżetowych.
Struktura Budżetu Państwa Sa podstawa oceny redystrybucji DN przyjmują stopę redystrybucji, która wyraża relacje wydatków… ROWNOWAGA BUDŻETU Oznacza zdolność systemu budżetu państwa do sfinansowania w ciągu roku z uzyskaniem dochodów wszystkich wypadków… ex ante za uzasadnienie przez władzę ustawodawcza danego kraju.
Nadwyżka i deficyt budżetowy:
D=W równowaga budżetowa
DW nadwyżki budżetowe
D ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz