System finansowy państwa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System finansowy państwa - wykład - strona 1 System finansowy państwa - wykład - strona 2 System finansowy państwa - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska
Wykład 11
SYSTEM FINANSOWY PAŃSTWA
Zbiór instytucji, norm regulacyjnych i ochronnych państwa oraz reguł rynkowych podejmowania i realizacji decyzji finansowych, stanowią system finansowy państwa.
Podmioty systemu finansowego państwa:
Bank centralny,
Banki komercyjne,
Towarzystwa ubezpieczeniowe,
Fundusze powiernicze,
Giełda,
Biura maklerskie,
Budżety: centralny, lokalne,
Towarzystwa kredytowe.
Choć wymienione podmioty różnią się między sobą statutową działalnością, ich cechą wspólną jest kreowanie polityki finansowej państwa, umożliwiającej sprawny proces podejmowania i realizacji decyzji finansowych w obrębie i otoczeniu gospodarki rynkowej.
System finansowy państwa obsługując podmioty gospodarki rzeczowo-pieniężnej kreuje i pobudza rozwój, efektywność gospodarowania. Oddziałując na relacje zachodzące między wszystkimi podmiotami procesu gospodarowania, kształtuje stosunki finansowe w gospodarce. Podmioty gospodarki rzeczowo-pieniężnej to: gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe, otoczenie zewnętrzne gospodarki narodowej.
System budżetowy państwa
Budżet państwa to zapis rocznych założonych i wykonanych dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem przez rząd danego kraju określonych zadań ekonomicznych i społecznych.
Najważniejsza funkcja budżetu państwa to redystrybucja, oprócz niej wyróżniamy następujące funkcje pochodne: Zarządzania:
Planowanie finansowe,
Administrowanie sprawnej i konsekwentnej realizacji założeń budżetu,
Kontrola.
Ekonomiczne:
Pobudzanie wzrostu gospodarczego,
Kreowanie i realizacja polityki fiskalnej,
Utrzymywanie równowagi gospodarczej,
Alokacja środków finansowych na określone cele publiczne.
Społeczne:
Negocjacyjno-polityczne,
Pobudzanie zainteresowania sprawami publicznymi,
Angażowanie do procesu decyzyjnego różnych grup społecznych.
O redystrybucji decyduje bezwzględna wielkość budżetu w jednostkach pieniężnych oraz jego struktura. Stopa redystrybucji określa, jaka część produktu krajowego brutto lub dochodu narodowego transferowana jest przez państwo.
Dolna granica stopy redystrybucji wyznacza taką wielkość wydatków państwa, która nie pogarsza sytuacji materialnej pracowników sfery budżetowej i poziomu świadczonych przez nich usług, natomiast górna nie może doprowadzić do nadmiernego obciążenia podatkami podmiotów gospodarki rzeczowo-pieniężnej, co hamuje ogólny rozwój gospodarczy kraju.


(…)

…. poprzez ulgi podatkowe z tytułu zakupu obligacji skarbowych.
System ulg podatkowych czy umorzeń musi uzupełniany być dochodami wynikającymi z ogólnego uszczelnienia systemu podatkowego, tak by nie stanowiły one zagrożenia dla stabilności dochodów budżetowych.
Zależność między stopą opodatkowania a dochodami budżetu państwa przedstawia graficznie krzywa A. Laffera (rys. 1). Zgodnie z zaprezentowanym…
….
Rodzaje podatków:
Majątkowe,
Przychodowe (podatek gruntowy, od nieruchomości)
Dochodowe,
Konsumpcyjne (podatek obrotowy, VAT, akcyza).
Jeżeli wpływy budżetowe (D) finansują roczne wydatki (W), to wówczas ma miejsce równowaga budżetowa (D=W).
Sytuacja taka w praktyce jest bardzo trudna do osiągnięcia nawet w krajach wysoko rozwiniętych, z reguły wydatki budżetowe są większe niż dochody (W>D) i mówimy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz