Ewangelie synoptyczne

note /search

Ewangelie synoptyczne - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1407

Wykład 2 (26.02.2008) Ewangelie synoptyczne gr. „synopsomai” (czas przyszły od słowa „synorao...

Ewangelie symptotyczne - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1337

-B I J J III Relacje między źródłami i Ewangeliami synoptycznymi pozostały nie zmienione. Trzy etapy...

Etapy powstawania Ewangelii

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1757

. Co oznacza termin „Ewangelie Synoptyczne”? Mt, Mk i Łk różnią się od Ewangelii Janowej w sposo­bie ujęcia...