Ewangelia - strona 9

Jezus Zabawicielem - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

. W Ewangelii Łukaszowej zbawienie łączy się ściśle z miłosierdziem Boga. Spośród wszystkich ludzi zwłaszcza...

Ewangelizacja jako funkcja katechezy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Piotr Tomasik
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

za ewangelizację w centrum ewangelii, jak i w centrum katechumenatu musi stać prawda o misterium paschalnym Jezusa...

Myśl polityczna odrodzenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. J. Justyński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

- wyrasta z wiary w możliwości człowieka, a zarazem podejmuje działo oczyszczenia źródła wiary - Ewangelii...

Gnostycyzm - definicja nurtu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

. W. Myszor, Wstęp, w: Ewangelia Judasza, SAChSN 3, Katowice 2006. Źródła gnostycyzmu jako takiego...

Funkcje i celowość cudu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

, staje się bardziej konkretne. Cud należy łączyć tylko z Ewangelią, osobą JHS, jego działaniem. ...