Ewangelia - strona 8

Credo korynckie - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. dr Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2261

świadczy wstęp, gdzie Paweł stwierdza: „przypominam wam bracia ewangelię, którą wam głosiłem i którą...

Przynależność do Kościoła

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

. Przyporządkowani - do ludu Bożego są ci wszyscy, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii. Są podporządkowani...

Gnoza ortodoksyjna i heterodoksyjna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1183

(najstarszy komentarz do Ewangelii według św. Jana należy do gnostyka Herakleona). Poza nowotestamentowymi...

Inkulturacja - definicja i opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2065

tradendae w 1979 roku. Inkulturacja ukazuje spotkanie religii z kultura, dialog ewangelii z kultura, dialog...

Wczesne chrześcijaństwo

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

z Bogiem (aby dowieść prawdziwego bycia Żydem) - kwestie typowe dla doktryn są w Ewangeliach marginalne...

Refleksja historyczno-teologiczna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. dr Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1218

- Ewangelie kanoniczne nie relacjonują takiego wydarzenia. Zachodzi więc trudność z wpisaniem go w sekwencję...

Encykliki o mediach-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Małgorzata Laskowska
 • Nauki Kościoła i mediach i dziennikarstwie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1316

ma ewangelizować poprzez te 3 funkcje. Paweł VI- Ewangelii nuntiandi- punkt 42.- papież mówi, że ludzie są zmęczeni...

Księgi w chrześcijaństwie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Testament: Ewangelie (Mt, Mk, Łk, J) Listy (katolickie i św. Pawła) Dzieje Apostolskie List do Hebrajczyków...