Przynależność do Kościoła

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przynależność do Kościoła - strona 1

Fragment notatki:

Problematyka przynależności do K-ła Konieczność przynależności do K-ła. (Czy istnieje zbawienie poza K-łem.?) Od początku istniała w chrześcijaństwie żywa świadomość wewnętrznego związku pomiędzy zbawieniem, dokonanym przez Chrystusa, a zapoczątkowaną przez Niego wspólnotą wierzących - Kościołem. Wejście w granice tej społeczności wymaga wypełnienia dwóch warunków: wiary i przyjęcia chrztu. Z biegiem wieków utrwala się przekonanie, że prawdziwym Kościołem Chrystusowym jest K-ół Katolicki. KK mówi: „nie dostępuje zbawienia, choć by był wcielony do K-ła, ten kto nie trwając w miłości, pozostaje wprawdzie w łonie K-ła „ciałem”, ale nie „sercem” [...] Jeśli zaś z łaską Chrystusa nie współpracują myślą, słowem i uczynkiem, nie tylko zbawieni nie będą, ale surowiej jeszcze będą sądzeni. Warunki przynależności (Przynależność i przyporządkowanie do ludu Bożego) ważnie przyjęty chrzest
wyznawanie wiary katolickiej
utrzymanie łączności z K-łem. Przynależność pełna: posiadanie Ducha Świętego
pozostawanie w łączności z Chrystusem przez łączność z papieżem i biskupami (uznawanie głoszonych przez nich prawd objawionych, uznawanie jednolitej ekonomii sakramentalnej, podporządkowanie się zwierzchnictwu
pozostawanie w życiowych związkach ze wspólnotą Kościoła. Przynależność niepełna: Realizuje się ona w wierze w Chrystusa, poprzez wiarę i poprzez chrzest, dokonane zjednoczenie jest
rzeczywiste, ale nie kompletne. Ta niekompletność wynika z:
niepełności sakramentalnej
niepełności prawd objawionych
nie zachowanie jedności wspólnoty pod zwierzchnictwem następcy Piotra
Ta przynależność realizuje się w chrześcijaństwie niekatolików, znajdują się oni w obrębie Kościoła Chrystusowego, ale w sposób niepełny. Przyporządkowani - do ludu Bożego są ci wszyscy, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii. Są podporządkowani, ale nie przynależą jednak do ludu Bożego. Nauka soborowa nie daje podstaw, by uważać niechrześcijan za włączonych do Kościoła. Uważa bowiem, że ci którzy bez własnej winy nie znają Ewangelii i Kościoła Chrystusowego, ale szczerym sercem szukają Boga i chcą pełnić Jego wolę, którą poznali przez nakaz sumienia i pod wpływem łaski chcą ją wprowadzać w czyn - mogą osiągnąć wieczne zbawienia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz