Ustanowienie Kościoła

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustanowienie Kościoła - strona 1 Ustanowienie Kościoła - strona 2 Ustanowienie Kościoła - strona 3

Fragment notatki:

Ustanowienie Kościoła Kościół Starotestamentalny w zapowiedziach nadejścia KB Izrael stanowi zapowiedź (prefigurę) czasów mesjańskich. Izrael staje się Ludem Bożym. ST jest zapowiedzią. Ważną rolę odgrywają prorocy, Przymierze z Noe, Abrahamem. Te wydarzenia są skierowane do jakiejś konkretnej wspólnoty. Następuje wzrastanie świadomości narodowej, zaślubiny Boga z Narodem, powstanie nazwy i wspólnoty Kahal - Eklezja. Izrael jest to naród zgromadzony z polecenia Boga, aby dodać Jemu cześć i kult. Powstaje instytucja sędziów, model ustroju teokratycznego. W ST można mówić o takich prefigurach Kościoła, które realizują się w nazwach i rzeczywistościach:
Lud Boży - odróżnia się narodów nie mających związku z Bogiem.
12 pokoleń - są symbolem powszechności ludu.
Święta Reszta Izraela - W narodzie tym jest grupa przodująca, obcująca z Bogiem,
Święte Miasto - symbol źródła błogosławieństw.
Kahal - Zgromadzenie się ludu wokół Boga.
Własność boża
KB
Stosunek Chrystusa do zapowiedzi ST na temat powstania nowego Ludu Bożego Jezus afirmował ST:
Zawarcie Przymierza między Bogiem a NW zakłada istnienie społeczności jako partnera dla Boga.
Przypowieści - Jezus poprzez obrazy, p[przypowieści pokazuje ludziom KB. Zakładają istnienie pierwiastka społecznego.
12 Apostołów - Chrystus grupuje wokół siebie Apostołów aby dać im misję. Formuje w sposób świadomy tę grupę (wspólnotę). Wyposaża ich w potrzebne rzeczy i daje im moc Ducha. Kształci ich, ustanawia pierwszą hierarchię. Nie byłoby to potrzebne, gdyby nie miało konkretnego celu.
Zamiar Chrystusa co do założenia Kościoła a) KB w ST Biblijnego prototypu Kościoła należy szukać w pojęciu KB. W księgach ST nie występuje ono często (Malhut Jahwe), choć władztwo Boże stanowi główną ideę ST. LXX tłumaczy to określenie przez „Basileia”, gdy odnosi się do terytorium panowania, lub przez „Dinasteia, Despoteia”, o ile oznacza władzę rządzenia. KB w nauczaniu JHS KB w nauczaniu Jezusa zajmuje szczególne miejsce. Wskazują na to następujące racje:
Swoją działalność misyjną Jezus zaczyna od proklamacji KB (Mk 1, 15)
Nakazał apostołom głosić KB (Mt. 10, 5 - 7)
Temat KB jest ciągle obecny w nauczaniu Jezusa
W „Ojcze nasz…” pojawia się zwrot „[…] Przyjdź Królestwo Twoje […]” Św. Łukasz streszczając działalność Jezusa po zmartwychwstaniu pisze: „[…] i mówił o KB […]”
KB w nauczaniu Jezusa jest czymś duchowym i religijnym. Jest ono spotkaniem i przebywaniem z Bogiem. Stosunek KB do Kościoła Między Kościołem a KB istnieje różnica:


(…)

…, natomiast w Kościele realizuje się KB. Tam gdzie jest Chrystus tam jest KB. KB jest większe od Kościoła. Kościół mieści się w ramach KB.
Pojęcie Kościoła Lud Boży - W ST to pojęcie występuje 1800 razy. Chrześcijanie nazywają siebie „Ludem Bożym” w nawiązaniu do obietnic starotestamentalnych. Lud Boga w ST posiada: Prawo, Arkę Przymierza i obowiązki (przestrzeganie przykazań, czczą arkę, kult, uznają Boga z a Jedynego). Ojcowie Kościoła mówią, że lud Boży to Kościół Kościół jest ludem wybranym i ukonstytuowanym przez Boga. Stanowi Jego własność. On wskazuje Kościołowi drogę. Kościół jako społeczność wielonarodowa ma swoje korzenie w NW.
Kościół jest pośród świata i dla świata.
Kościół pielgrzymuje (potknięcia i sukcesy).
Zróżnicowanie ludu (funkcje, uprawnienia, przywileje, uzdolnienia)
Mistyczne Ciało JHS…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz