Eutanazja - strona 9

Pojęcia z filozofii

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1547

ten przeciwstawia się eutanazji i aborcji. Jest przeciwieństwem naturalizmu. Absolut - pojęcie oznaczające byt...

Krajowa Rada Narodowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1561

tej samej płci[2]. Ponadto PO przeciwna jest legalizacji eutanazji, zmianom w prawie dotyczącym przerywania...

Filozofia I rok

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Piotr Kostyło
 • Filozofia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3080

uzgodnień, kompromisów. Są palącymi kwestiami społecznymi. (np. kwestia aborcji, eutanazji, adopcji dziecka...

Początki filozofii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Słaboń
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2002

, eutanazji, zasadność stosowania środków antykoncepcyjnych, zasadność prowadzenia doświadczeń na zwierzętach...

Zasady ogolne prawa UE

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1302

rozgraniczenia kompetencji) Czy UE posiada kompetencje do wydania aktów prawnych dotyczących: Aborcji i eutanazji...

Wyklad POSTMODERNA 1 II 2012

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

jest obroną wolności kobiet, a eutanazja pomocą niesioną ludziom starym i chorym; nowoczesne społeczeństwa...

Notatki z wykładów psychologia

 • dr Bożena Gulla
 • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2499

człowieka na jego żądanie, pod wpływem współczucia - coś jak eutanazja - od 3 mscy do 5 lat. - w obu...