Europejski Bank Inwestycyjny - strona 6

Trybunał Sprawiedliwości - skargi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 840

: a) wykonywania zobowiązań Państw Członkowskich, wynikających ze Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego...

ETS w TUE i TFUE-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

ze Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W tym zakresie Rada Dyrektorów Banku ma uprawnienia przyznane...

Organy Unii Gospodarczej i Walutowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Piotr Burgoński
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1043

. 9. Europejski Bank Inwestycyjny 9.1. Wprowadzenie Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest bankiem...

Polityka Strukturalna - referat

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3416

dysponowały już wspomnianymi funduszami strukturalnymi, kredytami inwestycyjnymi (Europejski Bank Inwestycyjny...

Sąd do spraw Służby Publicznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819

) lub Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a ich pracownikami). Nie może on natomiast rozpoznawać sporów...

Wprowadzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

i Wschodniej; projekty finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Centralny...

Podstawowe klasyfikacje - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Istota bezpieczeństwa narodowego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

światowym np. MFW, BŚ  Zasięgu regionalnym np. Azjatycki Bank Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny...