Europejska Karta Samorządu Lokalnego - strona 3

Ustrój administracji publicznej RP

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
  • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 945
Wyświetleń: 6062

ona umocowanie w Konstytucji RP art. 163-165 oraz art. 4 ust 3 EKSL (europejskiej karty samorządu lokalnego...

Wykład - Cele ONZ

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Marek Jeżewski
  • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

kandydujących; zapewnia poszanowanie Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego; promowanie rozwoju demokracji...

Wykłady z finansów publicznych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Katarzyna Owsiak
  • Finanse publiczne
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 3192

związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego 1. Europejska Karta Samorządu Lokalnego (EKSL...