Estymacja punktowa dla wartości oczekiwanej - strona 8

Portfel akcji dwóch spółek

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teresa Gostkowska-Drzewicka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2443

wszystkich możliwych kombinacji wartości oczekiwanej stopy zwrotu i ryzyka, które mogą wystąpić przy różnych udziałach...

Statystyka matematyczna- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 686

się od wartości oczekiwanej estymatora. Czym mniejsza wariancja (średni błąd szacunku) tym większa precyzja. B(Tn...

Teoria ryzyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wit Zacharski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

, instrumentu finansowego) różniącej się od wartości oczekiwanej. Działanie w warunkach ryzyka, dotyczy...

Wykład VI z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Rynki walutowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

oczekiwanej wartości realnego KW w długim okresie pomniejszonej o skumulowany dysparytet realnych stóp...

Miary dokładności prognoz

 • dr Stanisław Stańko
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2408

- wartość modalna rozkładu); zasada minimalizująca oczekiwaną stratę (relacja prognoza/błąd = min, tj...

Test na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2247

jest rozkładem o wartości > oczekiwanej E(X) = Âľ i skończonej wariancji D2(X) = Ď� 2 , to rozkład...

Opracowanie - prognoza ekonomiczna

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2191

, dla którego: jest znana prawdziwa wartość zmiennej. Rodzaje predykcji ilościowej to: predykcja punktowa i przedziałowa...