Estymacja punktowa dla wartości oczekiwanej - strona 6

Zadania - estymacja

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Maria Wieczorek
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

elementową próbę. Jaki współczynnik ufności przyjęto przy przedziałowej estymacji wartości oczekiwanej...

Kartkówka z ekonometrii - czerwiec 2008

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

, iż przedsiębiorstwo zatrudnia 40 osób i wartość majątku trwałego to ok. 20 mln zł): I. (20 pkt.) dokonać estymacji...

Elementy teori estymacji - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Marek Kochmański
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

pod warunkiem, że n → ∞ . 2. Estymator jest nieobciążony jeżeli wartość oczekiwana oszacowania Θ n jest równa...

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2170

- Wartość oczekiwana EX) Wartością oczekiwaną zmiennej losowej X typu skokowego nazywamy liczbę E(X) określ...

Sprawdzian z ekonometrii - 2004

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148

o zerowej wartości oczekiwanej i macierzy kowariancji równej σ2I (niezależnie od wyników testów uzyskanych...

Sprawdzian z ekonometrii - maj 2004

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

o zerowej wartości oczekiwanej i macierzy kowariancji równej σ2I (niezależnie od wyników testów uzyskanych...