Epitet - strona 14

Zarządzanie kadrami

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2079

. W takiej rozmowie też obowiązują pewne zasady: - nie powinny mieć miejsca obraźliwe uwagi, epitety...

Waclaw Berent Prochno

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 861
Wyświetleń: 1680

przymiotników, epitetów. Cechą powieści Berenta jest nowoczesna technika narracyjna, polegająca na szerokim...

Witold Gombrowicz - Ferdydurke - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1645

„Ferdydurke” — Gombrowicz — opracowanie. „Ferdydurke” była młodzieńczą powieścią pisarza, która stała się przedmiotem ostrych dyskusji, sporów, rozlicznych nieporozumień krytyki. Wpłynęły na to m.in. tytuł utworu, jego kompozycja i zakończenie. Tytuł zaczerpnął Gombrowicz z powieści pt. "Bab...

Epikureizm, Stoicyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1078

z tego epitetu. Wyjaśniał, że jest psem z takich oto powodów: Schlebiam tym, którzy mi coś dają, obszczekuję...

Cyprian Kamil Norwid - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1022

?...”), trzykropki, epitety („Czarna noc”), rymy (kłamią - załamią, nieugiętą - piętą), apostrofa („o! Janie...

Literatura staropolska - materiały

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Sławomir Baczewski
 • Literatura Staropolska
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5495

1. Awans Zachodu w XIV=XVI stuleciu. Omów powody, dla których w tym okresie Europejczycy zdominowali świat. Odrodzenie to czas wielkiego "awansu Zachodu", jak to określił Jean Delumeau. Kultura europejska zdystansowała wszystkie inne sobie współczesne. Europa podniosła swój model na inne...

Rodzaje Pedagogiki- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 9982

a myśleniem naukowym· Zjawisko psychologizmu pedagogicznego stosowane są do dzisiaj jako epitety oznaczające...