zarządzanie kadrami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zarządzanie kadrami - strona 1

Fragment notatki:

Opracowanie tematów na egzamin z zarządzania kadrami. Notatka zawiera opracowanie ponad 50 pytań z przedmiotu zarządzanie kadrami. Pytania opracowane w tej notatce to: Jakie informacje są potrzebne aby móc rozpocząć proces planowania, Główne założenia podejścia "sita" Główne założenia podejścia "kapitału ludzkiego", Konsekwencje niewłaściwego doboru lub braku prowadzenia polityki kadrowej, główne zadania działu personalnego, główne cele polityki personalnej w firmie, wymagania stanowiskowe, Wymień źródła doboru, Dobór wewnętrzny, Dobór zewnętrzny. , Sposoby poszukiwania kandydatów do pracy, wady i zalety rekrutacji wewnętrznej, Wady i zalety rekrutacji zewnętrznej, Różnica między doborem a rekrutacją, Różnica między naborem a selekcją, Typy wywiadów, Na czym polega test in the basket?, Technika dyskusji w grupie z przypisanymi rolami, Ujemne strony metody Assessment Center, Pozytywne strony metody Assessment Center, Stress interview, elementy składowe systemu wynagradzania, Jak czytać życiorys, Jak czytać list motywacyjny, Na czym polega rozmowa kwalifikacyjna, Rodzaje testów, Różnica między rekrutacją a selekcją, Na czym polegają ćwiczenia indywidualne i grupowe, Rodzaje zdań symulacyjnych, Typy systemów premiowych, Zalety systemu premiowego, Wady systemu premiowego ? udział w dochodach, Wady i zalety premii za wiedzę, Różnice między nagrodą a premią, wymień formy płac, zalety płacy czasowej, Odmiany akordów, Akord progresywny, Akord degresywny, Co zawiera profil stanowiska, Co zawiera profil kwalifikacji?, Wady akordowej formy płac, Płaca zadaniowa, Korzyści z wytyczania ścieżek kariery, Systemy kafeteryjne, Dochody odroczone, Na czym polegają nowe metody dokształcania i doskonalenia, Opisz formularz szkoleniowy, Metody oceniania ? wymień i opisz, Na czym polega zarządzanie przez cele, Na czym polega Work Planing and Review, planowanie i analiza pracy, Typowe błędy oceniania wymień o opisz wybrane, Błąd halo - effect, Jakich zasad należy przestrzegać przy zwalnianiu pracowników.

1. Jakie informacje są potrzebne aby móc rozpocząć proces planowania
2. Główne założenia podejścia "sita"
3. Główne założenia podejścia "kapitału ludzkiego"
4. Konsekwencje niewłaściwego doboru lub braku prowadzenia polityki kadrowej
5. główne zadania działu personalnego
6. główne cele polityki personalnej w firmie
7. wymagania stanowiskowe
8. Wymień źródła doboru
9. Dobór wewnętrzny
10. Dobór zewnętrzny. ~
11. Sposoby poszukiwania kandydatów do pracy
12. wady i zalety rekrutacji wewnętrznej.
13.Wady i zalety rekrutacji zewnętrznej.
14.Różnica między doborem a rekrutacją.
15.Różnica między naborem a selekcją.
16.Typy wywiadów.
17. Na czym polega test in the basket?
18. Technika dyskusji w grupie z przypisanymi rolami
19. Ujemne strony metody Assessment Center
20. Pozytywne strony metody Assessment Center
21. Stress interview
22. elementy składowe systemu wynagradzania
23. Jak czytać życiorys
24. Jak czytać list motywacyjny
25. Na czym polega rozmowa kwalifikacyjna
26. Rodzaje testów
27. Różnica między rekrutacją a selekcją
28 Na czym polegają ćwiczenia indywidualne i grupowe
29. Rodzaje zdań symulacyjnych
30. Typy systemów premiowych.
31. Zalety systemu premiowego
32. Wady systemu premiowego - udział w dochodach
33. Wady i zalety premii za wiedzę
34. Różnice między nagrodą a premią
35. wymień formy płac
36. zalety płacy czasowej
37. Odmiany akordów
38. Akord progresywny
39. Akord degresywny
40. Co zawiera profil stanowiska
41. Co zawiera profil kwalifikacji?


(…)

… stanowisk przynosi szkodę
ludziom i firmie
d) Powierzenie cennych urządzeń niewłaściwym osobom powoduje straty~.
e) Powierzenie zadań przypadkowym osobom powoduje negatywne konsekwencje
5. główne zadania działu personalnego
1) planowanie zatrudnienia,
2) rekrutacja pracowników,
3) planowanie indywidualnego rozwoju,
4) pomoc w rozwoju i doskonaleniu (plan szkoleń),
5) ocena pracowników,
6) przygotowanie…
… specjalistów, czy też z wykorzystaniem usług zewnętrznych (np. anglista przepro­wadzi test językowy, a wybrana pracownia psychologiczna - serię testów psychologicznych). Menedżer personalny może zastrzec sobie przeprowadzenie ostatecznej rozmowy kwalifi­kacyjnej i prawo decyzji o wyborze.
Zlecenie przeprowadzenia całej rekrutacji Agencji Do­radztwa Personalnego, która, stosując metody profesjonalne, wskaże…
… się trzy rodzaje tes­tów:
- mierzące zdolności intelektualne, np. iloraz inteligencji, szybkość i sprawność myślenia, pojemność pamięci, moŻ­liwoŚci twórcze, predyspozycje intelektualne,
- określające osobowość: określenie profilu osobowości, poziom kontroli emocjonalnej, poziom lęku, charakter, tem­perament itp.,
- mierzące umiejętności interpersonalne: łatwość komuni­kowania się, pracy w zespole…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz