Encyklopedyści - strona 2

Eutanazja - praca zaliczeniowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 819

do zaopiniowania przez naukowców i encyklopedystów a co dopiero mają powiedzieć ludzie podchodzący do problemu...

Nowożytność- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

powinno być życie jednostek i społeczeństwa . Racjonalizm XVIII łączył się z genetycznym empiryzmem. Encyklopedyści...

Historia mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1218

się liberalizmowi, francuskim encyklopedystom i ideologii oświeceniowej Serwis składał się z doniesień listowych...

Wstęp do filozofii

 • Filozofia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1792

Dokładna tematyka notatki jest następująca: filozofia, ontologia, metafizyka, epistemologia, gnoseologia, teoria poznania, ogólna teoria wartości i wartościowania. bada naturę różnego rodzaju wartości, szczególnie etyczno-moralnych, antropologia filozoficzna, etyka, estetyka, filozofia społeczna, m...

Podstawowe zagadnienia filozoficzne

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Czesław Wróbel
 • Filozofia
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 11851

FILOZOFIAWSTĘP (działy filozofii)Filozofia czyli umiłowanie mądrości jest refleksją nad rzeczywistością. Jako, że rzeczywistość jest bardzo złożona, filozofia, aby ją ogarnąć we wszystkich aspektach dzieli się na wiele dziedzin (działów).Ontologia (metafizyka)zgodnie z Lexicon Philosophorum (1613)...