Emisja zanieczyszczeń - strona 14

Wykład - środowisko górnicze

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Joanna Komorek
 • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ ilość zanieczyszczeń wydalona do atmosfery w jedn czasu wyrażona w g/s, kg/h, t/rok...

Wykład - Zmiana zachowań producentów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jerzy Zbigniew Kusztal
 • Ekologistyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 581

Ładunki środowiskowe - wejściowe (zużycie surowców i energii), wyjściowe (emisje zanieczyszczeń i odpadów...

Ekowskaźniki 3

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

powinien ponosić koszt przesięwzięć, które ograniczają emisję zanieczyszczeń do poziomu zapewniającego „zmośny stan...

Prezentacja wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1043

przez organy samorządu terytorialnego nie wpływają na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza...

Zagrożenia cywilizacyjne - pytanie i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Jan Rutkowski
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

oraz warunki techniczne emisji zanieczyszczeń. Oczywiste jest, że największe stężenia tego związku występują...