Wykład - Zmiana zachowań producentów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zmiana zachowań producentów - strona 1 Wykład - Zmiana zachowań producentów - strona 2 Wykład - Zmiana zachowań producentów - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 10
Zmiana zachowań producentów:
Proces zarządzania ekologicznego w przedsiębiorstwie obejmuje coraz więcej procesów wytwórczych
Jest związany z pro ekologicznym kształtowaniem zasobów przedsiębiorstwa
Kształtowania zasobów rzeczowych:
posiadanych instalacji
posiadanych zasobów w postaci zapasów
urządzeń
W procesie proekologicznego kształtowania zachowań przedsiębiorców kluczowym zagadnieniem są technologie wytwarzania
Trzeba zwracać uwagę na zasoby rzeczowe
Rozpatrując, iż… trzeba wskazać, że mamy do czynienia z trzema podejściami:
Infrastrukturalnym - te działania mają …, instaluje się Np. elektrofiltry, instalacje do odsiarczania spalin (konkretna fabryka chemiczna, której koszt budowy wynosi około 1/3 wartości budowy elektrowni)
W podejściu infrastrukturalnym występuje reakcja na końcowy … i jest to podejście doraźne, zabezpiecza przedsiębiorstwo przed:
Karami prawnymi
Protestami społeczeństwa
Kumulowanie procesów takie jak wzrost opłat okazuje się jednak bardzo niekorzystne dla przedsiębiorstwa
Technologie infrastrukturalne nie są atrakcyjnym rozwiązaniem ze względu na fakt generowania konfliktów w ujęciu długookresowym
Zintegrowanym technologicznie
Zintegrowanym produktowo
Niezbędne jest dokonanie zmian polityki przedsiębiorstwa i wprowadzanie podejścia prewencyjnego (czystej produkcji)
Koncepcja „oczyszczania zanieczyszczeń”
Wszelkie zanieczyszczenia kontrolowane są za pomocą filtrów i metod utylizacji odpadów
Kontrola zanieczyszczeń…
Koncepcja „czystej produkcji”
Wszelkie zanieczyszczenia zaspokaja się „u źródła”…
Integracja technologiczna - w jej przypadku występują 2 strategie:
Minimalizacji odpadów
Zapobiegania zanieczyszczeniom
Strategia recyrkulacji (minimalizacji odpadów)
Redukcja u źródła
Recyrkulacja
Unieszkodliwianie odpadów
Bezpieczne składowanie odpadów
Mówiąc o recyrkulacji mamy na myśli recyrkulacje zewnętrzną W przypadku tej strategii redukcja źródła oznacza zmianę procesów produkcyjnych
Materiałów i surowców
Technologii
Poprawa procesów produkcyjnych
Strategia zapobiegania zanieczyszczeniom:
Obejmuje (dopuszcza) 2 rodzaje działań:
Redukcję u źródła
Nie tylko zmiany procesów produkcyjnych, ale i zmianę wyrobów
Recyrkulację
Jest to przede wszystkim recyrkulacja wewnętrzna


(…)

… cyklu życia produktu:
Identyfikuje
Fazy cyklu życia, elementy składowe wyrobu
Ładunki środowiskowe - wejściowe (zużycie surowców i energii), wyjściowe (emisje zanieczyszczeń i odpadów związane z cyklem życia produktu)
Szacuj potencjał (wielkość) spływu na środowisko
Wskazuje miejsca największego oddziaływania
Dostarcza niezbędnych informacji dla:
Udoskonalenia produktu
Wypracowania środowiskowych standardów produktów
Strategii rozwoju produktów…
Doświadczenia rozwiniętych gospodarek wskazują, że rozwój logistycznie zintegrowanej gospodarki odpadami stawia producentów wobec konieczności:
Opracowania bilansów ekologicznych
Projektowania wyrobów zorientowanych na recykling
Wykorzystywania metod i narzędzi nowoczesnej logistyki w systemach zarządzania środowiskiem
Projektowanie zorientowane na recykling…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz