Emisja zanieczyszczeń - strona 13

Pytania z egzaminu z PEP

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

ich realizacji, a następnie konsekwentnego wdrażania, w zakresie poprawy jakosci powietrza i ograniczenia emisji...

12 zasad zielonej inżynierii

  • Politechnika Gdańska
  • dr hab. Danuta Zalewska
  • Inżynieria środowiska
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4088

oraz produkty uboczne, co prowadzi do znacznego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń (np. CO2, SO2) do środowiska...

Ochrona zasobów środowiska ochrona powietrza

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Bartosz Majchrzak
  • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

przez organy samorządu terytorialnego nie wpływają na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza •dokument...

Ochrona środowiska w UE

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

zintegrowane pozwolenie ekologiczne. Określa ono emisje zanieczyszczenia na poziomie, który będzie bezpieczny...