Wykład - oczyszczanie wód powierzchniowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - oczyszczanie wód powierzchniowych - strona 1 Wykład - oczyszczanie wód powierzchniowych - strona 2 Wykład - oczyszczanie wód powierzchniowych - strona 3

Fragment notatki:

Sekwencja w oczyszczaniu w wód powierzchniowych
Wody powierzchniowe podlegają oczyszczaniu z zanieczyszczeń wprowadzanych przez człowieka. Ciąg technologiczny dla oczyszczania wody powierzchniowej:
zawiesina→ ↓O3 Koagulacja
Flokulacja
Sedymentacja
Filtracja
Adsorpcja
Dezynfekcja
Wstępne↑ oczyszczanie
Parametry charakteryzujące wodę powierzchniową:
- barwa
- mętność
- utlenialność
- OWO-ogólny węgiel organiczny
- absorbancja -zawiesina Na podstawie tych parametrów dobieramy technologie oczyszczania. Jakość wody określa się na podstawie: mętności, barwy, zawartości zw. org.(rozpuszczalnych, koloidalnych i zawieszonych), smaku i zapachu. Ważnymi wskaźnikami są WWA, PCB, BZT5, ChZT, ChZO, THM, związki humusowe. Proces koagulacji - stosuje się go gdy do układu dostaną się zw. organiczne które z Fe tworzą kompleksy nieusuwalne w zwykłym procesie. Koagulacja (destabilizacja układu koloidalnego) składa się z destabilizacji i flokulacji (proces powstawania kłaczków wtedy jest możliwa sedymentacja), usuwamy w niej trudno opadające zawiesiny (zawiesina powoduje mętność ), koloidy barwne. Następnie stosujemy filtracje, adsorpcje, dezynfekcje. Schemat procesu:
a)koagulacja → sedymentacja→filtracja
b)adsorpcja(usuwa zw. rozpuszczone)
c)dezynfekcja (zawsze jest stosowana w układach, prowadzimy ją w zbiorniku wody czystej)
Można wprowadzić dodatkowo procesy utleniania: A- utl. wstępne (dawkujemy na pocz. układu) B- utl. Pośrednie (przed adsorpcją) C- utl. końcowe(jest to dezynfekcja)
Klasy czystości wody powierzchniowej:
1. ze względu na technologię jaką trzeba stosować do oczyszczania:
a) klasa A - wymaga najprostszych metod, np. filtracja;
b) klasa B - do oczyszczania wymagane jest zastosowanie większej ilości procesów, np. koagulacja=filtracja=dezynfekcja;
c) klasa C - oczyszczanie najbardziej skomplikowane, prawie wszystkie bądź wszystkie technologie oczyszczania, np. koagulacja=sedymentacja=adsorpcja=utlenianie itp.;
2. podział ze względu na jakość:
a) klasa I = BZT5 0-3;
b) klasa II = BZT5 3-6;
c) klasa III = BZT5 6-12;
d) klasa IV = BZT5 powyżej 12, pozaklaso
Główne czynniki kształtujące skład wód powierzchniowych
Budowa geologiczna zlewni i wielkość kompleksu sorpcyjnego gleb
Topografia zlewni
Procesy wietrzenia i rozpuszczania minerałów budujących zlewnię

(…)

…) klasa II => BZT5 3-6;
c) klasa III => BZT5 6-12;
d) klasa IV => BZT5 powyżej 12, pozaklaso
Główne czynniki kształtujące skład wód powierzchniowych
Budowa geologiczna zlewni i wielkość kompleksu sorpcyjnego gleb
Topografia zlewni
Procesy wietrzenia i rozpuszczania minerałów budujących zlewnię Procesy fizyczne ( sedymentacja, sorpcja) Procesy chemiczne ( hydroliza, reakcje redoks, strącanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz