Higiena i epidemiologia, Metody oczyszczania ścieków - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Higiena i epidemiologia, Metody oczyszczania ścieków - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Metody oczyszczania ścieków
Pierwszy etap to oczyszczanie wstępne mechaniczne, w którym usuwa się zanieczyszczenia stałe nierozpuszczalne za pomocą krat i sit, zawiesiny ziarniste usuwane są w piaskownikach, a tłuszcze i oleje w odtłuszczaczach, małe zawiesiny i koloidy usuwane są w osadnikach w procesie sedymentacji.
W kolejnych etapach realizuje się oczyszczanie wykorzystując procesy fizykochemiczne, takie jak np.: koagulacja, filtracja, adsorpcja, odwrócona osmoza, destylacja, neutralizacja, wytrącanie i strącanie metodami chemicznymi.
Substancje organiczne usuwane są przy oczyszczaniu biologicznym realizowanym przez procesy biochemiczne takie jak: fermentacja i gnicie. Proces przebiega pod wpływem działania mikroorganizmów osadu czynnego w komorach napowietrzania lub rowach cyrkulacyjnych. Drobnoustroje osadu czynnego (bakterie i grzyby) rozkładają związki organiczne występujące w ściekach na substancje proste, jak: dwutlenek węgla, wodę i amoniak, a bakterie mułu dennego w procesie gnicia wytwarzają np. siarkowodór.
Osady powstające w procesach oczyszczania ścieków poddaje się dalszej obróbce w celu wykorzystania lub utylizacji.
Sedymentacja -opadanie dużych cząstek zawiesin na dno zbiornika
Napowietrzanie -tłoczenie wody przez system rur; rozpylenie, napowietrzenie zmniejszenie stężenia CO2 i utlenienie związków żelaza
Klarowanie wody- usunięcie mechanicznych zanieczyszczeń, jakie znajdują się w jeziorach i rzekach. Zanieczyszczenia mechaniczne można podzielić na następujące grupy:
1. lekkie zawiesiny grube (szczątki roślin, liście, glony itp.) unoszące się na powierzchni wody, które usuwa się za pomoca krat
2. zawiesiny mniejsze usuwane za pomocą sit metalowych
3. zawiesiny drobne (mikrozawiesiny) usuwane za pomocą mikrosit i w osadnikach
Koagulacja -wprowadzenie koagulantów dodatnio naładowanych: siarczan glinu, glinian sodowy, siarczan żelazowy lub żelazawy, chlorek żelazowy tworzą się duże cząsteczki zawiesin łatwiejsze do wytrącenia i osadzenia
Filtrowanie-przesączanie przez filtry piaskowe : Pośpieszne-amerykańskie / Powolne-angielskie
Dezynfekcja-naświetlanie promieniami UV,
Ozonowanie, Ozon jest niebieskim gazem, cięższym od powietrza, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, dość nietrwałym. Jest silnym utleniaczem. Jest gazem trującym dla ludzi, zwierząt i roślin. Wykorzystywany jest do wyjaławiania wody pitnej(ozonowanie), pomieszczeń(szczególnie w szpitalach: lampa ozonowa), utleniania paliwa rakietowego, a także jako reagent w reakcji ozonowania. Chlor używany jest w instalacjach do uzdatniania wody, do dezynfekcji i do wybielania papieru,tkaniny. Był stosowany jako gaz bojowy podczas I wojny światowej, ale został wyparty przez bardziej "skuteczne" środki gaz musztardowy, którego jest składnikiem. Gazowy chlor działa drażniąco na układ oddechowy i błony śluzowe, może prowadzić do obrzęku płuc a w dużych stężeniach do śmierci.


(…)

… fizykochemiczne, takie jak np.: koagulacja, filtracja, adsorpcja, odwrócona osmoza, destylacja, neutralizacja, wytrącanie i strącanie metodami chemicznymi.
Substancje organiczne usuwane są przy oczyszczaniu biologicznym realizowanym przez procesy biochemiczne takie jak: fermentacja i gnicie. Proces przebiega pod wpływem działania mikroorganizmów osadu czynnego w komorach napowietrzania lub rowach cyrkulacyjnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz