Metody uzdatniania wody - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody uzdatniania wody - omówienie - strona 1 Metody uzdatniania wody - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Metody uzdatniania wody
Uzdatnianie wody - proces polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania.
Skład elementarnych procesów uzdatniania wody dobiera się zgodnie z zastosowaniem produktu finalnego. Głównymi metodami pozyskiwania wody uzdatnionej są:
- odżelazianie
to uzdatnianie wody polegające na usunięciu z niej (wytrąceniu) nadmiernych ilości związków żelaza. Zadanie sprowadza się do przeprowadzenia rozpuszczonych związków żelaza i manganu w formy trudno rozpuszczalne. Odbywa się to poprzez napowietrzanie w
urządzeniach - odżelaziaczach. Następnie, po dokonaniu korekty odczynu, woda filtrowana jest na złożu. Taka sama technologia stosowana jest przy odmanganianiu wody.
- zmiękczanie (zmiękczanie jonitowe),
- demineralizacja (np. poprzez destylację),
Demineralizacja wody - usunięcie z wody rozpuszczonych w niej soli. Najprostszy schemat obejmuje wymianę:
- kationów na kationicie silnie kwaśnym pracującym w cyklu wodorowym,
- anionów na anionicie silnie zasadowym pracującym w cyklu wodorotlenowym.
Oczyszczona woda zostaje pozbawiona wszystkich zawartych w niej soli.
Wytwarza się równoważna ilość jonów wodorowych i wodorotlenowych, tworząc cząsteczki wody.
- filtracja (mineralna, węglowa, mechaniczna), metoda oddzielania substancji stałych od cieczy i gazów, poprzez mechaniczne zatrzymanie jednego ciała stałego w przegrodach porowatych (filtrach) przy użyciu odpowiednich aparatów. Ciecz lub gaz otrzymywane po filtracji nazywa się filtratem. Filtracja jest najczęściej stosowanym sposobem oddzielania ciał stałych od cieczy.
W technologii uzdatniania wody wykorzystuje się naturalne procesy zachodzące w przyrodzie z bardzo dużym przyśpieszeniem: cedzenie / sedymentacja / flokulacja / kohezja / adhezja / dyfuzja / adsorpcja / oddziaływanie elektrostatyczne.
Proces polega na przepuszczeniu wody przez ośrodek porowaty zgromadzony w filtrach w postaci złóż filtracyjnych.
- dezynfekcja (chemiczna, promieniowaniem UV), postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale. Dezynfekcja niszczy formy wegetatywne mikroorganizmów, a nie zawsze usuwa formy przetrwalnikowe. Zdezynfekowany materiał nie musi być jałowy. Dezynfekcja, w przeciwieństwie do
antyseptyki dotyczy przedmiotów i powierzchni użytkowych.
Wyniki dezynfekcji zależą od trzech czynników:
drobnoustroju - gatunek, liczba, aktywność fizjologiczna,
środka dezynfekcyjnego - właściwości chemiczne i fizyczne, stężenie, czas działania,
środowiska - temperatura, wilgotność, pH, obecność materii organicznej, poziom kationów Ca2+ i Mn2+ itp.


(…)

…. nadmanganian potasu / tenzydy, np. mydła / kwasy i zasady.
Im dłuższy jest czas działania i stężenie środka dezynfekcyjnego, tym większa liczba drobnoustrojów zostanie zniszczona. Ze względu na to, iż środki chemiczne zwykle nie działają w środowisku suchym, ważny jest również stopień ich wilgotności, co jest szczególnie ważne w dezynfekcji powietrza.
- proces odwróconej osmozy (RO)
- wymuszona dyfuzja rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną rozdzielającą dwa roztwory o różnym stężeniu.
W przeciwieństwie do osmozy spontanicznej, odwrócona osmoza zachodzi od roztworu o wyższym stężeniu substancji rozpuszczonej do roztworu o stężeniu niższym, czyli prowadzi do zwiększenia różnicy stężeń obu roztworów.
Odwrócona osmoza, w odróżnieniu od spontanicznej, musi zostać wywołana przyłożeniem do membrany ciśnienia o większej wartości i skierowanego przeciwnie niż ciśnienie osmotyczne naturalnie występujące w układzie.
Odwrócona osmoza jest podstawą jednej z metod odsalania wody morskiej. Stosuje się też ją do oczyszczania i zatężania ścieków przemysłowych, szczególnie pochodzących z przemysłu spożywczego, papierniczego i galwanicznego. Metoda ta pozwala na odzyskanie
wody oraz cennych substancji zawartych w ściekach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz