Oczyszczanie wody

note /search

Pytania i odpowiedzi na kolokwium - woda powierzchniowa

 • Politechnika Wrocławska
 • Oczyszczanie wody
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1911

1. Różnice miedzy wodą powierzchniową a podziemną. Różnice: W. powierzchniowa: - zanieczyszczona zawiesinami, koloidami i substancjami rozpuszczonymi. - duża barwa, mętność - obecność związków organicznych W. podziemna: - lepsza od powierzchniowej (woda oczyszczona w wyniku infiltracji) - z...

Cechy fizyczne wody - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Oczyszczanie wody
Pobrań: 133
Wyświetleń: 805

Cechy fizyczne wody Barwa- wód powierzchniowych spowodowana jest substancjami koloidalnymi i rozpuszczonymi, a podczas zakwitów glonów również i tymi mikroorganizmami. Powodują ją najczęściej barwne frakcje związków humusowych stąd intensywność żółto-brunatna. Mętność-spowodowana obecnością zawiesin...

Metody projektowania oczyszczalni ścieków - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Oczyszczanie wody
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1204

Metody projektowania: 1. na podstawie danych statystycznych, przyjęte obciążenie ładunkiem, z skuteczności przyjmujemy czas kontaktu. 2. na podstawie kinetyki procesu - oblicza się ilość usuniętego ładunku w procesie biologicznym. Ważną rolę ogrywa średnia zawartość

Wykład - oczyszczanie wód podziemnych

 • Politechnika Wrocławska
 • Oczyszczanie wody
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1939

Sekwencja w oczyszczaniu wód podziemnych Wody podziemne podlegają uzdatnianiu z domieszek dostających się do nich za środowiska. Ciąg technologiczny dla oczyszczania wody podziemnej: ↓utleniacz Utleniacz Sedymentacja Filtracja Dezynfekcja ↑nie zawsze musi być Parametry charakteryzujące wodę ...

Wykład - oczyszczanie wód powierzchniowych

 • Politechnika Wrocławska
 • Oczyszczanie wody
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1463

Sekwencja w oczyszczaniu w wód powierzchniowych Wody powierzchniowe podlegają oczyszczaniu z zanieczyszczeń wprowadzanych przez człowieka. Ciąg technologiczny dla oczyszczania wody powierzchniowej: zawiesina→ ↓O3 Koagulacja Flokulacja Sedymentacja Filtracja Adsorpcja Dezynfekcja Wstępne↑ ocz...

Wykład - schemat oczyszczalni ścieków

 • Politechnika Wrocławska
 • Oczyszczanie wody
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1302

Ogólny schemat oczyszczani ścieków: Część mechaniczna Powoduje usuwanie zawiesiny łatwo opadającej, piasku itp. Piaskownik często z komorą do odtłuszczania. Proces odtłuszczania zachodzi też w osadniku. W piaskowniku następuje sedymentacja piasku, który stanowi niepotrzebne obciążenie dla układu,...