Wykład - oczyszczanie wód podziemnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - oczyszczanie wód podziemnych - strona 1 Wykład - oczyszczanie wód podziemnych - strona 2 Wykład - oczyszczanie wód podziemnych - strona 3

Fragment notatki:

Sekwencja w oczyszczaniu wód podziemnych Wody podziemne podlegają uzdatnianiu z domieszek dostających się do nich za środowiska.
Ciąg technologiczny dla oczyszczania wody podziemnej:
↓utleniacz Utleniacz
Sedymentacja
Filtracja
Dezynfekcja
↑nie zawsze
musi być
Parametry charakteryzujące wodę podziemną: - zasadowość
- stężenie CO2 - st. jonów Fe+2 - st. jonów Mn+2 - st. jonów K+ - st. jonów Na+ - utlenialność (nie zawsze)
Substancje występujące w wodach podziemnych:
- gazy rozpuszczone: tlen, CO2, H2S, CH3, N2, coraz częściej amoniak
- zasolenie-występowanie siarczanów, chlorków, węglanów, Mg+2, Na+, K+, wodorowęglanów, Ca, Fe+2 i Mn+2 w postaci kwaśnych węglanów.
Uzdatnianie Wód podziemnych opiera się przede wszystkim na usuwaniu z wody Fe+2 i Mn+2. Jony te występują w wodzie podziemnej w formie zredukowanej. Usuwa się je przez utlenianie. Fe+2 - Fe(HCO3)+H2O→Fe(OH)2+2H2CO3 Fe(OH)2+O2→ Fe(OH2)↓
4Fe+2+ O2+10 H2O→4Fe(OH)3+8H
Reakcja ta zależy od odczynu, dawki utleniacza i czasu kontaktu. Utleniając Fe zmniejsza się zasadowość, co trzeba kontrolować. Żelazo utlenia się tlenem z powietrza(napowietrzanie). Reakcja utleniania odbywa się w środowisku obojętnym(pH≈7). Jeżeli Fe staje się nieusuwalny (jeśli połączy się ze związkiem nadającym mu taką właściwość), to w układ oczyszczania trzeba wkomponować proces koagulacji.
Mn+2 - 2Mn+2+O2+2H2O→2MnO2+4H+ Mn należy utleniać do +4 stopnia utlenienia. Proces ten najlepiej zachodzi w środowisku alkalicznym(trzeba tego unikać). Podczas filtracji Mn nie usunie się zwykłym piaskiem. Mn usuwamy katalitycznie: z +2 na +3 st. utlenia się katalitycznie, z +3 na +4 utlenia się tlenem z powietrza. Na +4 st. utlenienia Mn jest zatrzymywany w złożu. Można tę reakcje przyspieszyć dodając do wody utleniacz. Usuwanie żelaza: pompowanie→napowietrzanie→osadnik (może być ale nie musi)→filtracja→dezynfekcja
Sposoby napowietrzania:
- napowietrzanie ciśnieniowe(zamknięte): zasadowość5vol/cm3=250gCaCO3/ cm3 - napowietrzanie otwarte: zasadowość 2-5vol/cm3, trzeba usunąć CO2 w postaci wolnej (gdy zasadowość zbliżona do 5 to stosujemy dysze zderzeniowe, gdy zasad. między 2-3 to złoża ociekowe)
- napowietrzanie złożem ociekowym i chemiczne wiązanie CO2 z wapnem: gdy zasad.

(…)

…, produkty przemiany materii i organizmów żywych oraz zw. pochodzące z rozkładu organizmów obumarłych, związki pochodzenia antropogenicznego: fenole, chlorowane związki organiczne, WWA, substancje powierzchniowo czynne.
Procesy technologiczne do oczyszczania uzdatniania wód podziemnych z Fe Mn Co2 Fe(HCo3)2 + H2O  Fe(OH)2 + 2H2CO3 , natlenianie by przeszło w formę Fe(OH)3, 4Fe­­+2 + O2 + 10H2O→4Fe(OH)3 +8H…
… suche (modyfikacja w układzie standardowym). Buduje się przed lub za filtrem jest to filtr w którym tracimy ciśnienie bo woda jest rozpryskiwana (aeracja) i uzyskujemy proces nitryfikacji. Metody fizyczne. W przypadku gazów reagujących z cząsteczkami wody (CO2, H2S) stopień ich usuwania jest funkcją ph decydującego o formie ich występowania w wodzie podczas napowietrzania z wody usuwana…
… się tu proces nitryfikacji w obecności bakterii.
Substancje występujące w wodach podziemnych:
gazy
występujące powszechnie N2 , O2 , CO2 , CH4 występujące mniej powszechnie i najczęściej w małych ilościach CH2, H2S, He, Ar oraz cięższe węglowodory
występujące lokalnie NH3, SO2 , HCl , HF i inne
Według rozpuszczalności gazy dzielimy na;
łatwo rozpuszczalne - głównie CO2 i H2S tworzące w wodą dysocjujące związki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz