Odążelazianie i odmanganianie wody - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odążelazianie i odmanganianie wody - wykład - strona 1 Odążelazianie i odmanganianie wody - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Odżelazianie i odmanganianie wody - sposoby usuwania żelaza i manganu występujących w związkach nieorganicznych i organicznych. Mechanizm usuwania żelaza i manganu metodą dezynfektantów. Stężenie żelaza i manganu: - w wodach podziemnych: Fe do 100mg/l; Mn do 10mg/l - w wodach do głębokości 100m: Fe do 10mg/l; Mn do 0,5mg/l - w wodzie do picia: Fe do 0,2mg/l; Mn do 0,05mg/l
Odżelazianie i odmanganianie wody - proces w usuwaniu manganu (0,5) i żelaza (0,2) w wodach podziemnych. Mechanizm usuwania żelaza i manganu występujących w związkach mineralnych:
W wodach podziemnych żelazo i mangan występują w formie dwuwartościowej, dobrze rozpuszczalnej. Po utlenieniu, np. napowietrzaniu wytrącają się w postaci osadu, który może być usunięty w procesie filtracji.
Etapy procesu usuwania żelaza:
- hydroliza rozpuszczonych soli dwuwartościowego żelaza i manganu
- utlenianie produktów hydrolizy i powstanie trudno rozpuszczalnych związków żelaza i manganu
- koagulacja i flokulacja związków
- mechaniczne oddzielanie powstałych zawiesin przez osadzanie i filtrowanie
- sorpcja i kataliza jako procesy współpracujące
Metody odżelaziania:
Napowietrzanie i filtracja Fe7; Polega na utlenieniu żelaza (II) do żelaza (III) bez wapnowania, ma zastosowanie w przypadku wód, których naturalna zasadowość jest wystarczająca do neutralizacji powstających w procesach hydrolizy kwaśnych produktów. Stosowane tylko do usuwania nieorganicznych połączeń Fe(III). Utlenianie tlenem z powietrza przy pH7; utleniaczem może być chlor, ale prowadzi do powstania rakotwórczych związków, może też być nadmanganian potasu. Zastosowanie silnych utleniaczy jest korzystne, gdy pH=8. Wytrącane zawiesiny Fe(OH) usuwa się za pomocą filtracji lub sedymentacji i filtracji (gdy Fe=10mg/l) Reakcje zachodzące w procesach:
- hydroliza Fe(HCO)2 + 2H2O - 2Fe(OH)2 + 2CO2 + 2H2O
- utlenianie 2Fe(OH)2 + 1/2O2 +H2O - 2Fe(OH)3↓
Napowietrzanie, wapnowanie, filtracja - stosowane, gdy żelazo występuje w postaci siarczanów i chlorków. Następuje wtedy znaczny spadek odczynu, dlatego wprowadzane są środki neutralizujące: wapno, soda, wodorotlenek sodu i inne. Alkalizacja ma na celu doprowadzanie pH do wartości gwarantującej hydrolizę. Zastosowanie, gdy woda ma niską zasadowość, a dużo wolnego CO2. Wytrącony osad usuwa się mechanicznie. Zalecane pH: 8,3-8,5
Napowietrzanie, sedymentacja, filtracja - Fe10mg/l
Napowietrzanie, wapnowanie, sedymentacja, filtracja - zasadowość ogólna 10mg/l
Metody odmanganiania:
Napowietrzanie i filtracja - pH 9,5; czas40min. Proces utleniania jest wspomagany MnO(OH)2, filtracja przez złoże wpracowane - pokryte tlenkami manganu(IV), które katalizują proces utleniania manganu, który zachodzi w dwóch etapach.

(…)

… inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych w przypadku konieczności dawkowania reagentów. Inne metody usuwania Fe i Mn z wody: - utlenianie w warstwie wodonośnej - biologicznie aktywne filtry - wymiana jonowa

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz