Emisja zanieczyszczeń - strona 12

Przeznaczenie osadów - wykład

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Ewa Kurek
  • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

na maltretowanie środowiska od procesów biologicznych zaprojektowanych i stosowanych w celu redukcji emisji...

Etyczny i społeczny wymiar kierowania

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. Jarosław Karpacz
  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1043

& stosunek do środowiska: emisja zanieczyszczeń, ścieki i inne. Ogólny dobrobyt społeczny & datki na cele...