Etyczny i społeczny kontekst zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2933
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyczny i społeczny kontekst zarządzania - strona 1 Etyczny i społeczny kontekst zarządzania - strona 2 Etyczny i społeczny kontekst zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

Etyczny i społeczny kontekst zarządzania Na etyczny kontekst organizacji składa się etyka poszczególnych menedżerów oraz to, co wynika z praktyk organizacji.
Etyka - osobiste przekonania jednostki dotyczące zachowania słusznego i niesłusznego. Etyka jest definiowana w kontekście jednostkowym (to ludzie mają etykę, a nie organizacje) ponadto zakres tego co, co uznaje się za zachowanie etyczne jest różne u poszczególnych osób, etyka jest względna - dotyczy ogólnie przyjętych norm społecznych.
Zachowanie etyczne - zachowanie, które mieści się w ogólnie przyjętych normach społecznych.
Zachowanie nieetyczne - zachowanie, które nie mieści się w ogólnie przyjętych normach społecznych.
Etyka jednostkowa określana jest przez połączony wpływ rodziny, kręgów koleżeńskich, doświadczeń życiowych, osobistych wartości i obyczajów, a także czynników sytuacyjnych.
Etyka zarządzania obejmuje normy zachowania kierujące poszczególnymi menedżerami w ich pracy.
Szczególne dziedziny zainteresowań etyki zarządzania:
Stosunek firmy do jej pracowników - zachowanie menedżerów określa normy etyczne, zgodnie z którymi firma traktuje swoich pracowników. Przykładowe problemy: zatrudnienie i zwalnianie, warunki pracy i płacy, prywatność.
Stosunek pracowników do firmy - problemy: konflikt interesów (gdy decyzja korzystna dla danej jednostki przynosi uszczerbek organizacji np. przyjmowanie prezentów w zamian za wybór tego dostawcy), poufność 9ujawnianie tajemnic konkurencji), uczciwość i koszty.
Stosunek firmy do innych podmiotów gospodarczych: klientów, konkurentów, akcjonariuszy, dostawców, agentów (dealerów), związków zawodowych.
Etyczne bądź nieetyczne działania zachodzą w kontekście organizacyjnym, są to działania menedżerów różnych szczebli a także kultura organizacji. Niektóre organizacje otwarcie dopuszczają nieetyczne praktyki gospodarcze pracowników, o ile leżą one w interesie firmy. Jeżeli menedżer wiedząc o takich nieetycznych praktykach toleruje ich kontynuowanie, to przyczynia się do wykształcenia kultury organizacyjnej uznającej takie działania za dozwolone. Kontekst zachowania etycznego kształtuje również otoczenie organizacji np. w gałęzi wysoce konkurencyjnej menedżer może odczuwać silniejszą presję na uzyskanie wysokich wyników.
Wiele organizacji kładzie ostatnio nacisk na postawę etyczną pracowników. Wzmocnienie etyczne organizacji powinno dotyczyć przede wszystkim najwyższego kierownictwa. To właśnie oni budują kulturę organizacji i określają jakie zachowania będą akceptowane, a jakie nie. Niektóre firmy uruchomiły specjalne szkolenia w tym zakresie, powstają specjalne komitety etyki oraz kodeksy etyki (formalne, pisemne zestawienia wartości i norm etycznych, którymi kieruje się firma w swoich działaniach).


(…)

instytucji charytatywnych i godnych celów.
Nieformalny:
Przywództwo i kultura organizacji: określenie postawy organizacji i jej pracowników przez kierownictwo.
Uruchomienie „dzwonka alarmowego”: ujawnienie przez pracowników nielegalnego lub nieetycznego postępowania innych członków organizacji.
Organizacje powinny oceniać efektywność swoich praktyk dotyczących społecznej odpowiedzialności tak samo…
…. To właśnie oni budują kulturę organizacji i określają jakie zachowania będą akceptowane, a jakie nie. Niektóre firmy uruchomiły specjalne szkolenia w tym zakresie, powstają specjalne komitety etyki oraz kodeksy etyki (formalne, pisemne zestawienia wartości i norm etycznych, którymi kieruje się firma w swoich działaniach).
Społeczna odpowiedzialność - zestaw zobowiązań organizacji do ochrony i umacniania społeczeństwa…
… (inwestorzy), sądy, szkoły i uniwersytety, rządy innych państw, władze lokalne, wierzyciele.
Środowisko przyrodnicze - stosunek do środowiska: emisja zanieczyszczeń, ścieki i inne.
Ogólny dobrobyt społeczny - datki na cele dobroczynne, na rzecz organizacji i stowarzyszeń niekomercyjnych, publicznego radia, TV i inne.
Organizacja może przyjąć cztery typy postaw wobec swoich społecznych zobowiązań:
Opór…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz