Emisja papierów wartościowych - strona 43

Finanse publiczne - wykłady (całość)

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
  • Finanse publiczne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 924

złotego) Rząd sfinansuje ten dług przez emisję papierów wartościowych, które będą nisko oprocentowane...

FINANSE opracowania SUM UEK

  • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
  • Finanse
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 3997

. Pozyskiwanie pieniędzy może się odbywać przez emisję papierów wartościowych, zaciąganie kredytów...

Prawo finansowe - zagadnienia

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Prawo finansowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1414

tj. kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Ze środków publicznych realizowane są cele...

Ustawa o finansach publicznych

  • prof. dr hab. Marian Podstawka
  • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 896

©Kancelaria Sejmu    s. 1/1  2006-08-03               USTAWA    z dnia 30 czerwca 2005 r.    o finansach publicznych1)      Dział I  Zasady ogólne finansów publicznych    Rozdział 1  Podstawowe definicje    Art. 1.   Ustawa określa:  1) zasady i sposoby zapewnienia jawności i przejrzystości finansó...