FINANSE opracowania SUM UEK

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1918
Wyświetleń: 5082
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
FINANSE opracowania SUM UEK - strona 1 FINANSE opracowania SUM UEK - strona 2 FINANSE opracowania SUM UEK - strona 3

Fragment notatki:

Etymologia pojęcia ?finanse?. Finire, finare, finatio. Początki pieniądza, starożytność. Wymiana towar za towar. Nadwyżki, niedobór dóbr. Szlachetne kruszce, sztabki złota, sztabki srebra. Bicie monet. System monetarny. Reforma pieniężna Karola Wielkiego - 800 r. p.n.e. Rozwój handlu. Reforma groszowa. Finanse - ogó stosunków pieniężnych związanych z operacjami gospodarczymi. Bankowość, rozwój bankowości. Złotnicy, procent, bankierzy. Podatek, cło, wydatek, składka ubezpieczeniowa. Banki komercyjne, pożyczki. Finanse, bankowość centralna. Banknoty, pieniądz abstrakcyjny. Kreacja pieniądza, derywaty, pieniądz gotówkowy i pieniądz bezgotówkowy. Podejście podmiotowe, podejście przedmiotowe, podejście instrumentalne, podejście funduszowe. Banki rozliczeniowe, instytucje oszczędnościowo ? pożyczkowe, banki inwestycyjne, banki hipoteczne. Minister Finansów, Najwyższa Izba Kontroli. Instrumenty finansowe: akcje, czeki, obligacje, certyfikaty depozytowe. Papiery wartościowe. Papiery wart. reprezentujące wierzytelności pieniężne: obligacje, czeki, weksle, losy loteryjne. Metoda badań nauki finansów. Pojęcie i funkcje systemu finansowego. Struktura systemu finansowego. Kryzys finansowy. Kategorie przychodowe. Kategorie dochodowe. Kategorie wydatkowo ? kosztowe. Kategorie podatkowe. Kategorie dłużne. Charakterystyka dwuszczeblowego systemu finansowego. Kreacja pieniądza przez system bankowy. Funkcje banku centralnego. Cele polityki pieniężnej. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na banki komercyjne. Polityka pieniężna w Polsce. Problem wejścia Polski do sfery euro ? monetarne kryteria konwergencji. Bank komercyjny jako pośrednik finansowy. Podstawowe rodzaje ryzyka bankowego. Teorie popytu na pieniądz. Popyt na pieniądz według szkoły Cambridge, popyt na pieniądz według Keynesa, popyt na pieniądz według Friedmana. Finanse publiczne, charakterystyka systemu finansów publicznych. Dochody i wydatki publiczne. Dług publiczny. Polityka fiskalna. Polityka fiskalna państw UE.

1.1. Etymologia pojęcia „finanse”.
Termin finanse ma swoje korzenie w średniowiecznej łacinie. Pojęcie finanse wywodzi się od czasownika „finire”, które z czasem uległo przekształceniu w słowo „finare”. Następnie pojawiło się pojęcie „finatio”. Terminem tym określano orzeczenie sądowe kończące spór. Treścią tego orzeczenia była m.in. należność pieniężna, którą jedna osoba musiała przekazać na rzecz drugiej osoby albo jakaś osoba na rzecz panującego (państwa). W wyniku postanowień sądu przeprowadzano operacje pieniężne, co doprowadziło do faktu, że termin „finanse” jest nierozerwalnie związany z pieniądzem. Jak wiadomo pieniądz jest nieodłącznym elementem rozwoju cywilizacji, jego początki sięgają starożytności. W tym okresie wymiana między ludźmi odbywała się zgodnie z formuła „towar za towar”. Z czasem poszczególne osoby wytwarzały więcej towaru niż potrzebowały dla siebie, co doprowadziło do sytuacji, w której dana osoba posiadała znaczne nadwyżki jednego dobra, a niedobór innych dóbr. Stało się to naturalną przesłanką wymiany towarów, ale już nie towar za towar, lecz za pomocą szczególnych towarów zwanych płacidłami, które zaczęły pełnić funkcję środka płatniczego, jak i miernika wartości. Z upływem czasu funkcje pieniądza zaczęły być pełnione przez szlachetne kruszce ze względu na rzadkość ich występowania, jak i cechy fizyczne (jednorodność, podzielność, trwałość). W początkowym okresie w obiegu znajdowały się sztabki złota, srebra lub stopów tych metali, ale w miarę u ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz