Emisja papierów wartościowych - strona 25

Dług publiczny

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1778

zasady zaciągania długu, emisji papierów wartościowych i zarządzania długiem Skarbu Państwa...

Rynek Kapitałowy i Finansowy

  • Uniwersytet Opolski
  • dr hab. Emil Antoniszyn
  • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 847
Wyświetleń: 3493

przez banki do publicznej wiadomości. Emisja papierów wartościowych jest 1 z czynności bankowych.. Do operacji...

Finanse i rachunkowość budżetowa

  • Politechnika Częstochowska
  • prof. dr hab. inż. Ryszard Budzik
  • Finanse publiczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3094

FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO MOGĄ BYĆ: Kredyty bankowe udzielane przez bank centralny; Emisja papierów...

Budżet i polityka budżetowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Władysław Raczyński
  • Makroekonomia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1162

długu publicznego (zaciąga go państwo w drodze emisji papierów wartościowych, np. obligacji i bonów...