Emisja papierów wartościowych - strona 26

Pieniądz i finanse - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

- bezwarunkowa sprzedaż Emisja papierów wartościowych Operacje zasilające zwiększajace płynność systemu bankowego...

Źródła prawa- opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 497

i trybu nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, udziałów, akcji oraz emisji papierów wartościowych...

Mikroekonomia - opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Katarzyna Glinka
  • Mikroekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2660

- emitują certyfikaty inwestycyjne. Emitenci - osoby prawne które dokonały emisji papierów wartościowych...

Polityka gospodarcza

  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 259
Wyświetleń: 6363

się poprzez emisję papierów wartościowych, które następnie są wykupywane razem z odsetkami: bony skarbowe...